OPTIMISME: Bjørn Myhre fikk tilbake både håp og førlighet på Ammerud. Fra rullator til stokk Målrettet trening øker livskvaliteten. Deltakere i rehabili- teringsgruppa på dagavdelingen ved Ammerudhjemmet lærer å leve med funksjonstap. Eller de trener til de har gjenvunnet tapte funksjoner. 40 > Fagbladet 1/2007 Tekst: KARIN SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT – Jeg hadde ikke trodd de var så proffe her, sier en gledelig overrasket Bjørn Myhre. Den tidligere idrettsmannen ble rammet av slag og delvis lammet for et halvt års tid siden. Etter behand- ling på Ahus og fire ukers rehabilite- ring ved Steffensrud Opptreningssen- ter i Bøverbru på Toten, var han i stand til å ta seg fram ved hjelp av rullator. Da Myhre første gang kom til Ammerudhjemmet i Oslo, var han heller pessimistisk. – Men her fikk jeg troen tilbake på at jeg kan bli frisk, sier han, og er fornøyd med at han etter to måneders trening på dagsenteret har byttet ut gåstolen med en stokk. Myhre er vant til å trene og er sterkt motivert for å bli enda sterkere. – To ganger i uka er jeg med på fellestrimmen i tillegg til at jeg trener alene en time etterpå. En dag i uka trener jeg også i bassenget, forteller han. De resterende ukedagene går han tur sammen med kona si. – Målet mitt er at jeg skal klare å komme meg fram uten hjelpemidler. Jeg er allerede blitt langt mer mobil enn da jeg begynte her, sier han. Selvstendig liv Mellom 60 og 70 hjemmeboende i Grorud bydel er jevnlig brukere av dagsenteret ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. For å få plass må de være motivert for å arbeide med seg selv sosialt eller fysisk. – Dette er ikke noe hvilested, sier Marga Gavrailova. Hun er fysiotera- peut og arbeider i ett av to tverrfaglige team på dagsenteret. Gavrailova er engasjert i to av de fem brukergrup- pene som er knyttet til senteret. – Både deltakerne i gruppa for sosi- alt samvær og rehabiliteringsgruppa har tilbud om å være med på den daglige fellestrimmen. De som har plass i rehabiliteringsgruppa, har i tillegg en times individuell trening med veiledning seinere på dagen, opplyser Gavrailova. Fellestrimmen og den individuelle treninga foregår i trimrommet fire dager i uka. To av disse dagene kan deltakerne trene i svømmehallen. I tillegg har deltakerne både i sosialt samværgruppa og rehabiliterings- gruppa tilbud om å være med på kulturkveldene som arrangeres på kultursenteret ved Ammerudhjem- met. fbaargang2007 fbseksjonHEL