«Mitt mål er å kunne gå igjen uten stokk.» Bjørn Myhre Positivt fokus Mellom fellestrimmen og den indivi- duelle treninga er det tid for en times kaffepause for rehabiliteringsgruppa sammen med personalet. Etter et opphold på sjukehus er det lett å bli opptatt av det som er vanskelig. Problemer og sjukdommer dukker gjerne opp som temaer i kaffepausene på et dagsenter. – Vi som arbeider her, prøver å ikke fokusere på problemene. Vi forsøker tvert imot å strukturere samtalene slik at vi snakker om det som er lystbe- tont, og som kan øke livskvaliteten, forteller Gavrailova. Bor lenger hjemme Deltakere i rehabiliteringsgruppa har fått plass fordi de har fått redusert sitt funksjonsnivå. Mange av dem kommer etter at de først har vært på sjukehuset og trenger opptrening. En av forutsetningene for å få plass i denne gruppa, er at brukeren sann- synligvis er i stand til å trene seg opp. – Jeg er ikke i tvil om at vi gjennom strukturert og målbevisst trening både kan heve livskvaliteten og øke selv- stendigheten til brukerne, sier fysio- terapeuten. Dermed bidrar deltakelse i rehabili- teringsgruppa til å forlenge den tida    > Fagbladet 1/2007 > 41 fbaargang2007 fbseksjonHEL