GENERALREGIME I BURMA > BURMA • Det bor rundt 50 millioner mennesker i det sørøstasiatiske landet Burma. Landet styres av et brutalt militærregime, som tok makten i 1988. Frigjøringen fra Storbritannia i 1948 førte til en kort periode med demokratisk styresett, før general Ne Win utførte et stats- kupp i 1962. Fram til 1988 styrte han landet med jernhånd, før dagens militærjunta overtok makten. • Fra å ha en av de mest lovende økonomiene i Sørøst-Asia, er Burma i dag et av verdens fattigste land. • Juntaen endret i 1989 navnet på landet til Myanmar. Siden dette navnet assosieres med militær- regimet, og ikke har blitt endret gjennom folkelig deltakelse, fortsetter opposisjonsbevegelsen å kalle landet Burma. • For mer informasjon, se www.ifctu.org og www.burma.no. ISOLERT OG GLEMT: Burma er en av verdens ti «glemte konflikter». Eksilburmesere demonstre- rer og viser sin avsky mot militærjuntaens forfølgelser. måneder senere engasjerte hun seg sterkt i stiftelsen av partiet Den nasjonale liga for demokrati (NLD), som hun fortsatt leder. Frie valg Juntaen gikk med på å arrangere frie valg i mai 1990. Aung San Suu Kyis parti vant en overlegen seier, med over seksti prosent av stemmene og over åtti prosent av setene i parlamentet. Støtten strakte seg langt inn i de militæres rekker, og kom som et sjokk på regimet. Det har aldri anerkjent valget, og parlamentet har fortsatt ikke kunnet tre sammen. Aung San Suu Kyi sitter i husarrest for tredje gang siden 1989. Til sammen har det blitt elleve år isolert fra omverdenen. Den nåværende husarrestperioden startet i mai 2003, etter at konvoien hennes ble angrepet under en rundreise i Nord-Burma. Nærmere hundre NLD-tilhengere ble drept i angrepet, som mistenkes å være iscenesatt av regimet. To positive unntak fra en ellers svært isolert tilværelse, var da FNs visegeneralsekretær for politiske saker, Ibrahim Gambari, kom på besøk i mai og november 2006. Like etter ble husarresten forlenget. Besø- kene førte ikke til endringer i juntaens behandling av landets valgte leder. 56 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL