Dokumentert god effekt I USA er ART-programmet brukt som kriminalforebyggende tiltak, og evalu- ering slo fast at ART reduserer risikoen for nye straffbare handlinger. I Norge la nylig forskere fram rapporten «Forebyggende innsatser i skolen». Rapporten har evaluert programmer og undervisningsopplegg som er i gang her til lands, særlig på rus- og atferdsområdene. Forskerne har vurdert om programmene gir ønsket effekt og delt dem inn i tre kategorier: program med dokumenterte resultater, program med god sannsynlighet for resultater og program med lav sannsynlighet for resultater. ART ble kategorisert som et program som dokumenterte gode resultater. Rapporten har til hensikt å gi skoleeiere, skoleledere og lærere et godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid i skolehverdagen. Rapporten fins på www.utdanningsdirektoratet.no. gelse lengst mulig. Det blir nesten ny rekord i dag. Stemningen har steget, og så er det på tide med «Kjærlighetsrunden». Da sier alle noe pent om den som sitter ved siden av. Det er hyggelig å gi og få komplimenter, så når elevene forlater timen, er sinnstilstanden blant elevene blidere og roligere enn da de kom. Mindre utagering Skolen har systematisk og lenge jobbet med sinnekontroll på de to tilrettelagte avdelingene. Programmet ART har elevene fulgt fra våren 2005. – Utageringsfrekvensen har gått markant ned de siste åra. Det viser at vi vet hva vi gjør, sier Ragna Meland. Under ART-timene for elevene er det to instruktører til stede, og fire–ni elever. – Vi tilrettelegger opplegget for VIKTIGE AVBREKK: Små pauser i timen brukes for å kalle fram latteren og for å holde konsentrasjon og motivasjon oppe. elever med psykisk utviklings- hemning. Metoden som opprinnelig ble utarbeidet, var i forhold til krimi- nelt belastede ungdomsgjenger. Nå blir den brukt både i barnehager, «vanlig» skole og for profilerte fotball- spillere med litt for mye tempera- ment, forteller Meland. Sammen med de andre utdannede ART-instruktørene og en veileder i ART-programmet, jobber de under slagordet «Get smart with ART». Fagbladet 1/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKIR