SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNIKK > Fra brann til helse Neste år overtar Helse Bergen all ambulansekjøring. Det betyr slutten på ambulanseoppdragene for rundt 50 av de ansatte i Bergen brannvesen. 29 > Søppel på hjernen Miljøvennlig bedriftsorganisering nytter. Plan- og bygningsetaten i Oslo er blitt et miljøfyrtårn. Ansatte tar med seg gode vaner hjem. 32 > Marked uten tillit Markedsøkonomien styrer kraftmarke- det, mener fokusforfatteren. Forbrukerne har verken kunnskap eller tid til å ha oversikt over prisene. 36 > SKUFFET: Frode Sælen fra Yrkestrafikkforbundet (t.v.), Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet, Per Østfold fra Transport- arbeiderforbundet og Kjell Atle Brunborg fra Jernbaneforbundet var alle skuffet over at det ikke ble noen bransjeavtale. Ingen bransjeavtale for bussen Forhandlingene om én bransjeavtale for bussnæringen i Norge har brutt sammen. IA-suksess Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har gitt resultater i Holmestrand. Gode jobber til uføretrygdede – har gitt kommunen flere priser for IA-jobbingen. Sykefraværet i kommunen går stadig nedover. – Jeg jobber så mye som jeg kan greie. Det betyr mye for min økonomi. Nå kan jeg tillate meg å kjøpe litt ekstra, forteller kirketjener og renholder Nina Hordnes. Seks deler på stilling Hordnes er uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse og har jobbet deltid som kirketjener siden 1998. Hordnes arbeider også to til tre ganger i uken som renholder på Krana dagsenter. Stillingen deles av seks personer som er uføretrygdet. Enkelte var skeptiske til å ansette personer med psykiske lidelser. I dag har kommunen for lengst oppsummert tiltaket som vellykket. Begeistring virker Begeistringsdag, begeistringsom- bud, kurs i arbeidsglede, helse- fremmende kurs og coaching av ledere. Holmestrand har tatt i bruk originale virkemidler for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Kommunen forsøker å definere hva som får ansatte til å synes de har det gøy på jobb. Målet er å motivere til at de har det morsomt på jobb og bidra til at nedgangen i sykefraværet fortsetter. Tekst: SIDSEL VALUM Fagbladet 1/2007 > 27 – Vi fikk et tilbud som lå milevis unna vår ambisjon. Vi opplever det som ren bløff fra arbeids- giverne, sier Stein Guldbrandsen, leder for Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Dermed blir det ingen enighet om en felles avtale for buss- næringen. Arbeidsgiverne i Transportbe- driftenes Landsforening og Nett- buss har gjennomført tre forhand- lingsrunder med arbeidstakerorga- nisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagfor- bundet. Men partene sto for langt fra hverandre i spørsmålet om lønn, og det endte med brudd. Trenger kraftig lønnsløft Arbeidsgiverne mener deres tilbud på 24.500 kroner ville innebære 96 prosent i forhold til industriarbei- derlønn. På arbeidstakersiden har man et annet syn. Leder Per Østvold i Transport- arbeiderforbundet mener partene har en helt ulik definisjon på hva som er gjennomsnittlig industri- arbeiderlønn. Usikkert Ansatte i bussnæringen har sett seg lei på arbeidsgivere som hopper mellom ulike tariffavtaler og kamp om medlemmene mellom ulike fagforbund. Derfor sto kravet om én felles bransjeav- tale for næringen sentralt i vårens tariffoppgjør. Bransjeavtalen skulle sørge for en felles standard og løfte lønna til sjåførene opp mot industriarbeidernivå. Nå er det usikkert hva som vil skje. Partene er imidlertid enige om at en bransjeavtale er nødven- dig, selv om de ikke klarte å enes om vilkårene for en slik avtale. De tre LO-forbundene og det ene YS-forbundet møtes for å diskutere veien framover. Tekst: EVEN TØMTE Foto: Øystein Bråthen, Aktuell fbaargang2007 fbseksjonSAM