KURS KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 KURS I FAGFORBUNDET Inpirasjonskonferanse Aktivitøryrket i fokus Forelesere: Billedkunstner Solvejg Refslund Født i Sønderjylland, Danmark, Høyskolelærer og utøvende tekstilkunstner. Aktivitør Inger Fosse Dalland Utdanna hjelpepleier og aktivitør. De siste sju årene miljøterapeut ved skjerma eining for demente. Har erfaring frå geriatri og psykiatri, og ikke minst som pårørende i 15 år til Alzheimer-ramma far, de siste sju i institusjon. Rådgiver Astrid Toft, KS Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane KS er kommunesektoren sin interesse og arbeidsgjevar- organisasjon. KS sin forretningside er å være kommunesektoren sin viktigaste utviklingspartner. Program: • Sansehage ikke til pynt, men til bruk. • Lysbilder - erfarne hender i aktivitet på institusjon • Hvordan takle møte med demens i nærmeste familie/omgangskrets • Billedarbeider, symboler og historien bak - Lysbilde-foredrag • Ideer innenfor collageteknikken - fysisk visning av lim og male teknikker • «Muligheter, mestring og mangfold» – stortingsmelding 25/omsorgsmeldinga - kva seier stortingsmeldinga om behov for kompetanse framover? - framtidas arbeidsliv krev fleksibilitet - korleis kan aktivitørane sjølve møte utfordringane? Målgruppe: Aktivitører og andre yrkesgrupper som arbeider med aktivisering av brukere Sted: Terminus Hall, Bergen Tid: 8. og 9. mars Påmeldingsfrist: Onsdag 21. februar Pris: Dagpakke Medl: Kr 1280,- (Konferansen pluss lunsj dag 1 og 2, middag dag 1) Ikke-medl: Kr 1680,- (Konferansen pluss lunsj dag 1 og 2, middag dag 1) Hotelpakke Medl: Kr 1615,- (lunsj dag 1 og 2, middag dag 1 overnatting m/frokost) Ikke-medl: Kr 2015,- (lunsj dag 1 og 2, middag dag 1 overnatting m/frokost) Bindende påmelding til: Fagforbundet Hordaland tlf: 55 59 48 30 Faks: 55 59 48 59 E-post:Hordaland@fagforbundet.no Elektronisk påmelding på www.fagforbundet.no/hordaland NB: Husk å oppgi både privatadresse og fakturaadresse evt. e-post Vi ønsker deg hjertelig velkommen til to fantastiske dager i Bergen med godt faglig påfyll! Kursansvarlige: Gry Nævdal Bolstad/Raymond Turøy 36 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL