Leiter og lærer Av og til overlater Paul Henriksen dokumenthaugen til seg selv. I dag har han forlatt kontoret på rådhuset for å servere frokost til Azora Larsen. BÅTBYGGER: Ordføreren og Karl Bøbakke har begge en fortid i Fred Olsen og utveksler synspunkter på sin tidligere arbeids- giver. TAKKNEMLIG: Azora Larsen nyter serveringen og lover å spise maten når hun og Paul Henriksen har snakket ferdig om gamle dager. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Ordføreren i Hvaler i Østfold står ved kjøkkenbenken og klør seg i hodet. Han er på kjøkkenet til Azora Larsen på Kirkøy. Den 93 år gamle kvinnen trenger hjelp til morgenstell og frokost. Mens Margareta Hagbom hjelper henne på badet, skal Paul Henriksen fikse frokost. Omsorgs- arbeideren har informert og instruert; Fru Larsen har dårlig appetitt på morgenkvisten, men hun er glad i noe søtt. På gjensyn – Jeg var her i mai, men husker jammen ikke hvor hun har brødet. Henriksen leiter og finner omsider både brød og honning. Kaffe og trakter står heldigvis framme. Så når Azora har satt seg til bords, kan ord- føreren servere frokost med nytraktet kaffe til. Og som den engasjerte lokal- historikeren har er, har han mye å snakke med Azora Larsen og andre eldre innbyggere om. Det er Margareta som til slutt må bryte inn og opplyse at de dessverre må videre. Men ordføreren er fornøyd. Han har møtt og snakket med en levende kilde. Han drømmer nemlig om at kommu- nens etterkrigshistorie skal bli bok. Paul Henriksen forteller med begeistring om de dagene han som ordfører har møtt opp på andre arbeidsplasser enn rådhuset. Hvaler- ordføreren har arbeidet i virksomheter utenfor rådhuset i over 20 dager fra januar 2006 og fram til nå. Han har blant annet brukt to dager på sjuke- hjemmet, fire dager i hjemmetjenes- ten og to dager i omsorgsboliger for funksjonshemmede. I tillegg har han vært innom alle kommunens barne- hager og skoler samt teknisk etat. Lytter og lærer – Jeg kommer fint inn på brukerne og de som arbeider for eksempel i hjemmetjenesten når jeg er ute et par dager om gangen, syns Henriksen. Han mener all verdens dokumenter og seminarer ikke kan erstatte det å delta i den praktiske hverdagen til de ansatte. – Og når jeg heretter leser bruker- undersøkelser og dokumenter, vil jeg ha levende mennesker på netthinnen, sier han og tenker blant mange andre på Azora, Margareta og Karl Bøbakke som er nestemann på Margaretas liste. Henriksen syns han har lært utrolig mye mens han har vært utplassert. – Jeg skjønner ikke at ikke mange flere tar seg tid til dette, sier ordføre- ren som mener deltakelse i ulike virksomheter burde være en obligato- risk del av den politiske opplæringa til heltidspolitikere, rådmenn og etats- ledere. – Dette er en investering i det å forstå våre ansattes praktiske hverdag. Fagbladet 2/2007 > 43 fbaargang2007 fbseksjonHEL