Vil samarbeide om utvikling Fagforbundet ønsker å samarbeide med andre norske interesser i Angola. I tillegg til norske myndigheter er også store bedrifter som Statoil, Hydro og Kværner aktive i landet. – Vi har bedt om et møte med Utenriks- departementet for å drøfte mulighetene for et samarbeid om for eksempel infrastruktur. Det mangler veier innover i landet, og det gjør nesten all utvikling vanskelig. Forbundet merker selv hvor vanskelig det er å få fraktet bygge- materialer fram til der vi bygger barne- byen, sier Gerd Kristiansen, 1. nestleder i Fagforbundet. Angola er et land med store sosiale motsetninger. – Landet har store natur- ressurser, men har svært mange ekstremt fattige. Det er en utfordring å bidra til en positiv utvikling. – Nylig varslet angolanske myndigheter at de skal tilsette 50.000 nye lærere i løpet av de neste par årene. Vi mener Fagfor- bundets barneby passer inn det engasje- mentet norske myndigheter viser i Angola. Vi vet at utdanning redder liv, skolegang øker sjansen for å overleve. Skolen beskytter barn, den daglige skolerutinen gir barn den gylne sjansen til å få lov til å være barn, sier Gerd Kristiansen – Prosjektlederne som arbeider for barnebyen i Angola, støter stadig på nye utfordringer. Det er større vanskeligheter med vei, vann og kloakk enn vi først trodde, sier nestlederen. – Men vi skal klare å realisere Fagfor- bundets SOS-barneby. Her hjemme gjør fagforeningene en kjempejobb, og innsamlingen nærmer seg nå elleve millioner. Siste uka i januar fikk vi 200 nye støttespillere. Landet rundt står medlem- mer og tillitsvalgte på for barnebyen, sier Gerd Kristiansen. Tekst og foto: GEIRMUND JOR GRUNNSTEIN: Gerd Kristiansen med den første mursteinen til barnebyen. Nå gjelder det å få resten av utstyret og byggemateria- lene fram til bygge- plassen. 0 0 0 0 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 4 0 0 _    1602 44 17313 KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer)    Mottakers kontonummer Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: 50,- pr mnd via avtalegiro 100,- pr mnd via avtalegiro 200,- pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 58 > Fagbladet 2/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonKIR