KRYSSORD «Denne uka gikk fort, i overmorgen er det alt onsdag.» NORSK ORDTAK Hermod Hus-    Kjelt-    Morder- © 102    geråd T all Embal-    ring    isk Streben Pike navn Pike navn Matt Rabiat Fot- delen Skje- lett Jod Svar Opp- drett Tekstil    Kna 11-2006 fork. lasje    Arti- kulere Mester- skap Pike navn Rapport Slekt- ning Gutte navn Tids- måler Hunn- dyr Kropp Skade Publi- sitet Humør Kaste Pine Under- kue Stime Merke- lig Juks Blomst Tids- punkt Delt Gutte navn Pike navn Obser- vere Moder- ne Bitter Doven Over- hode Land Rom Avfall Kjerr Paren- tes Pluss Fiks Bue Nynorsk pron. Ense Titte- skap Over- være Humre Tigget Ikke Slag- sted Opphøye Vasse Prøve Sot    Pike Rov navn Italia Lage mat Porsjon Pike navn Feste Her- komst Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 15. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VB MAKSIMALT FE IRRITERE LAT G G LEDSAGE åpnes! NÅ ER LEI T G STRIDBAR TUN A    DEIG LENE NAVN SPONTAN S T EIER L ADRESSE FORUT KNEGG UTLEGG REJRERVIAS VINNERE av kryssord nr. 11 OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: IngvaldUlvund 5700 Voss SolveigNielsen 3160 Stokke Ingrid Norum 7051 Trondheim GNOSESYØH R GLIS F KARI RUSE GI E POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET SCENEFOLKET VINDU EANSIRI BLAR HOPPRENN GASS Å BAR STOL EIM TETT OVE 62 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR