OSS Foto: Tor Erik H. Mathiesen GØY: Når ungene sier at de ikke vil gå hjem, vet jeg det har vært en god dag, sier Luis Salvo, gruppeleder på Aurdalslia skoles SFO. Trivsel med barn Da jeg begynte å arbeide med barn i Norge, var de skeptiske. Jeg tok fram gitaren, og musik- ken ble en bro som åpnet døren, forteller Luis Salvo (40) fra Chile. Han kom til Norge for 20 år siden og har arbeidet med barn i 17 år. Nå er han gruppeleder på SFO ved Aurdalslia skole i Bergen. – En god dag er når du ser at barna trives. Når du får et smil tilbake. Luis Salvo er opp- tatt av at barn skal få være barn. Ikke kunde eller klient. Han merker at en del foreldre er mer opptatt av fleksible åpningstider enn av innholdet. Selv er han opptatt av at barna skal ha meningsfulle aktiviteter på SFO. Luis Salvo hadde full stilling i en barnehage et stykke unna hjemstedet, og søkte jobb på SFO i nærområdet. – Jeg ble først tilbudt halv stilling. Etter kort tid fikk jeg heldigvis 100 prosent stilling ved å kombinere arbeid på SFO og skolen. Hvis en ønsker flere menn i skole og barnehage, er det viktig at stillingen er stor nok til å leve av. Og for å trives, må jobben bli verdsatt, ikke bare i ord, men også i penger, sier Salvo, som er glad for at de siste tarifforhandlingene har gitt ut- telling. Luis Salvo liker sine varierte arbeidsoppgaver: For barn med spesielle behov, på SFO og i skoleklassene. – Å organisere 80 barn som slutter på skolen til forskjellig tid, krever plan. – 16 barn kan melde seg på en times teaterkurs i seks uker framover. En sivilarbeider lærer en annen gruppe sjonglering, og selv har jeg 40 barn i to grupper i latin- amerikansk kor. Ved siden av styrte aktiviteter, er det også rom for ting som barna bestem- mer selv. Anerkjennelse fra kolleger og nærmeste leder gjør også at du trives. Det er en påminnelse til oss alle å verdsette våre kolleger når de gjør en god jobb, sier Luis Salvo. Tekst: MONICA SCHANCHE > ARBEIDSGLEDE LUIS SALVO Gruppeleder på Aurdalslia skoles SFO Studietur til søta bror Styret i Seksjon helse og sosial i avd. 281 Sandnes i Rogaland dro på studietur til Huddinge kommune utenfor Stockholm. Der hadde sosial- avdelingen laget et flott opplegg for oss en hel dag, og vi besøkte blant annet to sysselsettingsenheter. Vi var også innom hovedkontoret til Kommunal i Stockholm. Der disku- terte vi yrkesfaglig satsing, verving og konkurranseutsatte arbeidsplasser. Vi hadde en flott tur med mange fine opplevelser. Tekst og foto: Torill H. Herigstad Gavmilde pensjonister I Haugesund har vi i 40 år hatt en pensjonistforening tilknyttet tidligere Norsk Kommuneforbund. Foreningen ble formelt lagt ned i juni 2006 etter en del års driftsopphør. Medlemmene hadde ytret ønske om at foreningens aktiva i sin helhet skulle gå til Haugesund Sykehus. Etter behandling i fagforeningens styre ble vi enige om at dette ønsket skulle prioriteres når pensjonistforeningen formelt ble nedlagt. På bakgrunn av dette møtte undertegnede og tidligere styremedlemmer Agnes Olsen (t.v.) og Gudrun Alne sykehusdirektør Johannes Kolnes i november for å overrekke en gavesjekk pålydende 62.450 kroner. Sykehusdirektøren takket for gaven, og forsikret oss om at midlene ville bli brukt til nødvendig utstyr til beste for pasientene på sykehuset. Tekst: Rolf Arne Skare 56 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON