VALGKAMPUTVALGET: Fra venstre Rune Aasen, Kjersti Johansen, Wenche Dahl, Helge Sporsheim, Unni Svendsen, Arne Halaas, Jan-Edvard Monsrud, Anne-Karine Halvorsen og Astrid Tjellaug. Medlemmene avgjør valgkampsakene Gjennom et politisk verksted med 34.000 deltakere satser Fagforbundet Oslo på å få et nytt byråd med en ny politisk kurs. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE – Vi har satt i gang et gigantisk demo- kratiprosjekt. Det er ikke ofte det lages et politisk verksted med 34.000 del- takere i Oslo, sier valgkamputvalgs- leder Arne Halaas. – De sakene som får størst oppslut- ning blant medlemmene gjennom debattopplegget Fagforbundet Oslo på din side, blir våre valgkampsaker. Men det må dreie seg om kommunalt ansvarsområde, siden dette er et kommunevalg og ikke stortingsvalg, fastslår Halaas. Debattavis Fylkesorganisasjonen står bak en debattavis som sendes alle medlem- mer i Oslo sammen med dette nummeret av Fagbladet. Avisen inne- holder saker om blant annet integre- ring, lærlinger, eldreomsorg, rusom- sorg, barnehager og lærlinger. Debattavisen er ment som inspira- sjonskilde når medlemmene selv skal komme med sine innspill. De står imidlertid helt fritt til å ta opp andre saker. På et svarskjema bakerst i avisen har medlemmene mulighet til å ta opp inntil fem saker de er opptatt av. Slik får medlemmene en sjanse til å bli hørt, få innflytelse og bli bevisst at det snart er et lokalvalg som er viktig for dem. Svarfrist er 15. mai. Partiene skal utfordres – Vi kommer til å utfordre de politiske partiene på sakene i valgkampen til høsten. Hensikten er at medlemmene skal ha et klart bilde av hvilke politi- kere de bør stemme på, sier valg- kampsekretær Bjørn Lodve Wikstrøm. Allerede 1. februar inviterte Fagfor- bundet Oslo til et valgkampverksted med politikere fra Ap, SV og RV til samarbeid om en ny kurs i kommune- politikken. Fagforbundsleder Mari Sanden i Oslo oppfordrer partiene på venstresiden til å stå sammen og ikke la mindre uenigheter ødelegge valg- kampen. – Hovedoppgaven er å mobilisere egne medlemmer. Hver stemme teller for hvilket politisk styre og hvilken arbeidsgiver de kommuneansatte får. Det står om bare to mandater, sier Mari Sanden. Fagbladet 3/2007 > 63 fbaargang2007 fbseksjonHEL