KONTAKT OSS! oss@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Nettverk for hovedverneombud BLOMAR OG GRØNSAKER: Folk reiser langt for å handle på Mo, og vekstane frå drivhuset sel godt, fortel gartnaren Jon Ole Skrede. Skole på jordet Kundane kjem frå Førde, Jølster og Naustdal for å handle blomar på Mo. Her ligg ein vidaregå- ande skole med eige gartneri og hagebruk. Sommarblomane veks opp her utan mykje sprøytemiddel og i kvar si potte. Og folk passerer gjerne eit par andre hagesentra for å handle store og livskraftige plantar i butikken på Mo. Her er Jon Ole Skrede fullt oppteken inne og ute heile året. Om sommaren har han ekstra- vakter til å stå i utsalet og hjelpe til med reinsking av bed. Resten av året arbeider elevane på bruket. Det er våren han likar best, gartnaren. – Då er det mykje å gjere, og omsetninga er utruleg høg, seier han. Utsalet er ope tre ettermidda- gar i veka heile året. Hagebruket er i drift av di elevane treng praksis herifrå, elevane et det dei dyrkar av grønsaker; gulrot, blomkål, lauk, sommarkål, persille og potet. Sjølv om det er eit skolebruk, er salet ei viktig inntekt- kjelde. Og blomane er meir lønsame enn grønsakene. På vinteren arbei- der Skrede mest på butikklage- ret og med grønsakene i driv- huset. Sist sommar var så varm at gartnaren fant det uforsvarleg å arbeide ute på dei varmaste dagane. Og å vere i drivhuset kom ikkje på tale, her var det over 50 grader på det varmaste. Då var det godt å bruke tida inne til å rydde etter vårsalet. – Elles sparer eg innearbeidet til styggversdagane. Der ligg fridomen, seier han. Når det er finvêr, bruker han tida til å reinske åkrane for ugras, gjødsle, sprøyte og hauste. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN > ARBEIDSGLEDE Jon Ole skrede Gartnar ved Mo og Jølster vidaregåande skule, Sogn og Fjordane 28 hovedverneombud møttes etter initiativ fra Samarbeidsprosjektet for arbeidsmiljø mellom Fagforbun- det, Utdanningsforbundet og KS i Møre og Romsdal. Den første dagen var temaene HVO sine oppgaver og nettverks- bygging. Den andre dagen foregikk selve nettverksbygginga. Vi ønsker oss ei årlig samling i regiongrup- pene og ei årlig samling for hele fylket. I regiongruppene er det erfa- ringsutvekslinga som er viktigst, mens i fylkessamlinga ønsker vi oss også faglig påfyll. Jobben som HVO er ensom, og Merkefest i vest Fagforbundet Åsane har avholdt merkefest for medlemmer med 25 og 40 års medlemskap. Birger Sundsbakk, kjent som Biggen fra Eldrebølgen underholdt. Av de inviterte 25-årsjubilantene var det 30 som meldte seg til festen. De øvrige vil få nål og diplom tilsendt i posten. Det samme gjelder 40-årsjubilantene som ikke møtte. Følgende var til stede: Anne Margrethe Askvik, Eli Bjelland, Seniormøte Seniorklubben for pensjonerte ansatte i Fagforbundet møttes før jul til et innholdsrikt møte. Pensjonsreformen, omsorgsmel- Bak f.v. Einar Skjeggstad, Terje Holmedal, Evy Holen og Helene H. Moltubakk. vi har behov for noen å rådføre oss med. Takk til Terje Holmedal som tok på seg å holde kurset. Tekst: Helene Hveem Moltubakk Ingrid Bjerkeland, Hans Bratli, Wibeke Carlsen, Eli Krossøy Fjør- toft, Kjellaug Flaktvedt, Annelise Flygel, Turid Halland, Magnhild Hansen, Torill Hausvik, Solfrid Hopland, Dagfrid Hus, Åse Johan- nessen, Margun Jordal, Solveig Lervåg, Jenny Løkken, Karin Anny Madsen, Anna K. Mæland, Målfrid A. Ness, Kirsten Oen, Gunvor Olsen, Karen Revheim, Oddbjørg Rolland, Dagny Strømsnes, Selma Svendsen, Berit Toppe, Henning Trellevik, Eli Tysnes og Gunnvor Åstveit.    Tekst: Torill Haukås-Eide dinga og nasjonal helseplan sto på dagsorden, i tillegg til at informa- sjonssjef Tone Zander innledet om Fagforbundets kvalitetskampanje (bildet).    Foto: Per Flakstad Fagbladet 3/2007 > 61 fbaargang2007 fbseksjonKIR