FELLES INTERESSER: Statssekretær Raymond Johansen i Utenriks- departementet og nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet. Roser Fagforbundet – All ros til Fagforbundet for at dere setter fokus på Angola, sa statssekre- tær Raymond Johansen i Utenriks- departementet da en delegasjon fra Fagforbundet besøkte departementet. Fagforbundet hadde møte med Utenriks- departementet for å presentere SOS- barnebyprosjektet og for å drøfte noen av de utfordringene med for eksempel infrastruktur som samarbeidspartnere i Angola står overfor i dette prosjektet. Mye av det som skjer i Angola handler vel så mye om politikk som veldedighet. Angola er rikt nok til å kunne ha mye bedre levekår for flertallet av befolk- ningen. Dette handler om å bygge demokrati og stabile forhold i samfunnet. Både freden og demokratiet er foreløpig svært skjøre. Det er annonsert at det snart skal være valg, det vil i tilfelle bli det første på mange år. Bare noen få år er gått siden krigen sluttet. Nå er man i ferd med å gjenoppbygge landet rent praktisk, men også ved å bygge systemer som gir innsyn og kontroll. Dette er viktig for å kunne redusere den omfattende korrupsjonen som er et stort problem i Angola. Det er også et problem at det er så utrolig mange ekstremt fattige i et rikt land. – Derfor er det viktig at fagbevegelsen engasjerer seg i land som Angola. Fagbevegelsen har vært og er en utrolig viktig aktør i forhold til solidaritets- prosjekter verden over. Norge deltar på mange arenaer, og det gjør oss til en viktig aktør, mener Johansen. – Som nasjon tar vi ut betydelige verdier fra Angola. Dermed blir våre bidrag til en positiv samfunnsutvikling også et moralsk og politisk spørsmål. Vi må gjøre noe igjen, og det viktigste er etter min mening å bidra til å bygge opp systemer som hindrer korrupsjon og underutvikling slik at landets rikdommer kan komme folket til gode, sa stats- sekretær Raymond Johansen. Tekst og foto: GEIRMUND JOR 0000000________3400_ KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) 1602 44 17313 Mottakers kontonummer Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: 50,- pr mnd via avtalegiro 100,- pr mnd via avtalegiro 200,- pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 54 > Fagbladet 3/2007 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonSAM