rn i Beiarn Sola har så vidt krøpet over Høgtind- nakken for å strø litt dust februarlys over Moldjord barnehage. Solfesten er unnagjort for litt siden, og vinter- hverdagene har nesten blitt normale. Men ennå er det småhektiske dager med tilvenning – for nye barn og nye ansatte. – Vi har bare hatt gratis plasser i to måneder. Det ble en voldsom respons, forteller styrer Inger Grethe Johansen. Krabber oppover Færre barn på søkelistene hadde ført til at barnehagens ene avdeling på Moldjord var stengt. Og det var stadig usikkerhet rundt personellbehovet. Men i desember 2006 vedtok et enstemmig kommunestyre årets jule- gave fra kommunen. Gratis barne- hageplasser til alle barn. – Før nyttår hadde vi 22 barn fordelt på de to avdelingene på Moldjord og på Tollå. Nå har vi 34. Størst økning er det i antall barn under tre år. I dag kryper og stabber sju nye beiarværinger rundt på gulvet i reåpnet småbarnsavdeling. Flere barn betyr også flere voksne. – I tillegg har omtrent alle som tid- ligere hadde delte plasser, nå økt til full plass. Så økningen er mye større enn bare i antall barnehoder, presi- serer styrer Johansen. Absolutt alle over tre Johansen som selv flyttet mot strøm- men – fra fylkeshovedstaden Bodø, holder handa over barnehagens av- delinger både i øverbygda og BRA TILTAK: – En gavepakke, mener Rune Guldahl, far til Linnea og Anne- Grete Sjøgård, mor til Selma. nerbygda. Mellom avdelingene er det tjue kilometer. Hele dalen er mer enn fire mil lang. Det gjør barnehagen til en viktig møteplass. Det første barnehagedag. Pappa Rune Guldahl har ingen problemer med å fortelle at det er gratis plass som gjør at Linnea nå er barne- hagejente. – Linnea hadde nok begynt om en stund. Men gratis plass gjør at hun får begynne allerede nå. Utgif- ter til barnehage utgjør mye i en småbarnsfamilies økonomi, konkluderer far Guldahl. Linnea skal ha seksti prosent plass, omtrent det samme som Selma. Hun har sin andre dag i barne- hagen. Mor Anne-Grete ser foreldrene – og ofrer gjerne kontantstøtten. – Vi måtte ut på bygda og tigge oss senger. Vi har vært rundt på loft og i kjel- lere for å få tak i dyner og utstyr. Samtlige av ungene i bygda over tre år er her, nesten alle på full plass. Og vi har fått inn mange nye under tre år. Vi har jo lenge hatt kapasitet for full barnehagedekning. Nå har vi også fått ungene, fortel- ler førskolelærer Aino Sande. Fra fjøsstell til barnehageblund På lune linoleumsgulv løper Linnea på to og et halvt år rundt på sin aller TOK UTFORDRINGEN: Styrer Inger Grethe Johansen i gratisbarne- hagen. Sjøgård er svært glad for den uventa muligheten. – Vi ofrer kontantstøtta. Det er viktig å være sammen med andre barn og voksne – for å utvikle seg sosialt. Vi    > Fagbladet 4/2007 > 17 fbaargang2007 fbseksjonHEL