Eventyrlig – Hva ønsker brukerne? Enklere kontakt med det offentlige, mente Christine Hafskjold, prosjektleder i Teknologirådet. Tekst: VEGARD VELLE Foto: TRI NGUYEN Konferansen eForvaltning 2007 er Fagforbundets ambisiøse måte å kaste fagbevegelsen inn i en ny og digital framtid. Tema for konferansen var hvordan offentlig sektor skal forholde seg til morgendagens digitale samfunn. – Brukerne ønsker økt tilgjengelig- het hos legen, læreren og saksbehand- leren. De ønsker påminnelser, tilgang på elektroniske medisinske journaler og individuelt tilpasset informasjon som viser hva en har krav på i en gitt livssituasjon, mener Hafskjold. Forventningskrasj Ofte er det et krasj i forventninger til den elektroniske, offentlige saksbe- handlingen. Brukerne oppfatter elek- tronisk kommunikasjon som umid- delbar, alltid tilgjengelig, uformell og uavhengig av geografi. Den offentlige saksbehandlingen har derimot lang saksbehandlingstid, begrensede åpningstider, krav til formalitet og er knyttet til bosted, kontor eller saks- behandler. – Det offentlige må ta et ansvar for å opplyse om hva brukeren kan forvente, mener Hafskjold. Eventyrlig utvikling Professor Jon Bing mente utviklingen innen data kunne sammenliknes med eventyret om Snøhvit og de syv dver- gene: > EFORVALTNING 2007 Konferansen er et samarbeid mellom Fagforbundet, Norsk Tjeneste- mannslag, EL & IT Forbundet og Universitetet i Oslo. Tre hundre mennesker deltok; en tredel var statsansatte, en tredel kom fra kommunene og en tredel fra lokalforeninger i Fagforbundet. Mellom sytti og åtti kommuner var representert. Blant innlederne var statsråd Heidi Grande Røys, forbundslederne Jan Davidsen (Fagforbundet), Hans Felix (El & IT) og Turid Lilleheie (Norsk Tjenestemannlag), direktørene Paul Chaffey (Abelia), Tor Saglie (NAV) og Svein Erik Wilthil (KS) og professorene Jon Bing og Dag Wiese Schartum (begge fra Universitetet i Oslo). 30 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON