UØNSKET DELTID TEMA Va kktkampen På Åse sjukeheim i Ålesund jobber det én mann. Han er høyskole- utdannet sykepleier og har fast, full stilling. Denne historien handler ikke om ham. Tekst: SANDRA LILLEBØ og EVEN TØMTE Foto: ANDRÉ PEDERSEN – Vi får ikke menn til å jobbe her, så lenge de bare har deltidsstillinger å tilby! Trude Wiik Østraat fnyser. Klokka er fire på ettermiddagen, og det er tid for kaffe og kaker med beboerne på senil/demensavdelingen på Åse sjukeheim. Kaffekoppene fylles. Fatene har fått eplekake med krem. Den lille dagligstua har ingen ledige sitteplasser, men få lyder høres, bortsett fra en og annen skje som klirrer mot en glass- bolle. Østraats stemme bæres godt av beboernes langsomme stillhet. Man merker det når hun kommer inn døra: Etter 20 år som hjelpepleier vet hun hvor hun skal og hva hun vil. – Jeg har ikke denne jobben på grunn av lønna, altså, sier hun når hun har satt seg ned etter å ha hilst personlig på hver av beboerne. – Jeg har jo et ønske om å hjelpe og å ta vare på mennesker. Og det sosiale er bra. Kollegene nikker. – Men det er slitsomt å aldri vite om man vil klare å tjene nok til å betale regningene sine. Ikke noe hokuspokus Østraat var ferdig utdannet hjelpepleier i 1991. Siden da har hun vært fast ansatt i Ålesund kommune, i 59 prosent stilling. I tillegg har hun tatt på seg flest mulig ekstravakter for å få husholdningsbudsjettet i balanse. Alle trebarnsmødre vet at det kan være en utfor- dring. Men heldigvis har situasjonen blitt bedre. I 2004 vedtok kommunestyret i Ålesund å kartlegge omfanget av uønsket deltid ved kommunens arbeidsplasser. I kjølvannet av dette bestemte man at fra nå av skulle deltids- ansatte stå først i køen når nye stillingsbrøker ble ledige. Det var ikke noe hokuspokus. Man brukte ikke så mye penger, og tok ikke i bruk så mange andre midler enn faktisk å bruke hoved- tariffavtalens kapittel 1, som fastslår deltids- ansattes fortrinnsrett ved nyansettelser. I januar i år fikk Østraat tilbud om en 85 prosent stilling. – Nå har jeg bare fire vakter i måneden å slåss for, ler hun. Vi ringer, du springer Tidligere har hun flere ganger måttet jobbe mer enn 100 prosent for å få utbetalt det som tilsvarer en full stilling. Men det er likevel ikke    > fbaargang2007 fbseksjonSAM