DEBATT > KORTERE ARBEIDSTID Firedagers- uke Det skrives og snakkes om 30 timers arbeidsuke. Skulle det bli aktuelt med forhandlinger om dette, tillater jeg meg herved å komme med følgende forslag: Arbeid som i dag, 7,5 timer per dag, men fire dager i uka. Vi arbeider tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Da er det fri mandag. Det snakkes om at mandag er den største skoftedagen. Med dette forslaget blir det slutt på det. Dessuten gir det fordeler for pendlere. De bruker en stor del av helgen til å reise. Med fri mandagen kan de bruke den dagen til å reise. Når det gjelder bevegelige helligdager som Kr. Himmelfart, 1. mai og 17. mai, foreslår jeg at da kan man jobbe mandager, men ha fri disse dagene i stedet. Per B. Nakken, Molde som mener de kjenner den «rette vei». «Ivar» kjenner pleiernes «rette vei» som samlebåndspleie – og han forteller meg at det er tilmålt høflighet og pleie etter pleiers subjektive mening om pasientens behov basert på objektiv fagkunnskap. I mine møter med pasienter og tjenestemottakere er det ikke ofte at man får feedback som endrer mitt «profesjonelle jeg». Jeg må erkjenne at det er lett å møte utfordringer med samlebåndspleie. For min del tror jeg det kommer som et resultat av lite refleksjon rundt pleiesituasjoner, for lite faglige vurderinger under veiledning og altfor dårlig tid til den enkelte pasient og tjenestemottaker. I dag er jeg veldig glad for at jeg møtte «Ivar». Og jeg føler meg heldig for at jeg gjennom ham fant igjen det jeg lærte på skolen og kunne inkludere det mitt «profesjonelle jeg». Med det jeg har tilegnet meg, håper jeg å kunne møte fremtidige pasienter på en bedre måte. Jeg håper at en av disse vil sette en ny rystelse i meg som igjen vil medføre en ny utvikling av mitt «profesjonelle jeg». (Innlegget er forkortet av red.) > POLITIKK Forsikring mot helsekøer Med stor forbauselse leste jeg kronikken i Fagbladet nr. 3 – Kommunal forsikringsfiasko – av Bjørn Kristian Rudaa, skrevet på grunnlag av en evaluering gjengitt i Økonomisk Forum fra september 2006. Vurdert opp mot sammenliknbare kommuner, greide ikke behandlingsgarantien å få ned sjukefraværet eller ventetida for behandling, noe som var ordningens intensjon. Jeg har hørt at en kan få det svaret en vil, avhengig av hvordan spørsmålet stilles. I dette tilfellet må jeg sette spørsmålstegn ved hvilke data som er lagt til grunn i evalueringen. Nesten en sjettedel av Eidskog kommunes innbyggere benyttet seg av ordningen, og det var oppslag i lokalavisen om busser med grå stærpasienter som ble behandlet på fylkets sjukehus og om rygg- og øyeoperasjoner i utlandet. Frode Bråthen, som administrerer ordningen, opplyser at sjukefraværet gikk ned, og ventetiden for behandling ble atskillig kortere. Det er klart at omtrent halvparten av behandlingene måtte bli av privat karakter i og med at ventetiden i det offentlige helsevesen hadde så lange ventelister. Men dette medvirket vel til at ventetiden i det offentlige ble redusert. Det var forstemmende å se at et tilbud som var så positivt for kommunens innbyggere ble framstilt så negativt i denne kronikken. Illustrasjonen virker nesten som et hån mot de ca. 1000 pasientene som var «så lite solidariske» som benyttet seg av dette tilbudet, der de framstilles som snikere i helsekøen. Flere av dem er medlemmer i Fagforbundet, og de er blitt «hengt ut» i sitt eget medlemsblad, noe de burde ha sluppet. Vi skulle gjerne også ha sett at de som tok initiativ til og satte behandlingsgarantien ut i livet, hadde blitt spart for dette. Jeg skriver «vi», for jeg har flere med meg. Hensikten med kronikken er jo tydelig, men det er ikke alltid at hensikten helliger middelet. Lilly Aastebøl, Skotterud i Ronny Bjørnevåg Bruk dine fordeler i LOfavør Husk å dra innom en Shell stasjon mandag 21. mai, tirsdag 22.mai eller onsdag 23.mai! Som LO-medlem får du hele 25 øre i ekstra bonus på drivstoff på alle betjente Shell-stasjoner utvalgte dager i mai. Denne bonusen kommer i tillegg til din faste medlemsfordel i LOfavør på 25 øre, slik at du på disse utvalgte mai-dagene totalt får 50 øre pr. liter i bonus. For å få bonus må du først registrere deg hos Trumf ved å dra LOfavør medlemskort i kortleseren på Shell-stasjonen. Deretter kan du spare bonus med LOfavør-kortet, Trumf-kortet eller bankkortet. Ved å registrere bankkortet ditt hos Trumf, får du bonus automatisk når du betaler med bankkortet. Dette gjør du raskt og enkelt på www.trumf.no. Bonusen fra Shell avregnes kvartalsvis. For mer informasjon om bonusprogrammet se www.lofavor.no eller ring 815 32 600, tast 5 deretter 2. www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 5/2007 > 63 fbaargang2007 fbseksjonHEL