ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Gjelder kollektiv hjem i utlandet? SPØRSMÅL: Jeg spør egentlig på vegne av en arbeidskamerat fra Polen. Han er fagorganisert, og gjennom medlemskapet har han en kollektiv hjemforsikring. Det han lurer på, er om forsikringen bare gjelder i Norge eller om den også gjelder for hjemmet i Polen, der familien hans bor. Truls K., Verdal SVAR: Beklager å måtte skuffe deg og din arbeidskamerat. Kollektiv hjemforsikring gjelder i Norge og resten av Norden, men ikke i andre land. Din arbeidskamerat er dermed dekket for innboet på sitt bosted i Norge, men ikke i Polen. Arbeidstakere fra Norden som har kollektiv hjemforsikring gjennom sitt norske fagforbund, er derimot dekket både der de bor i Norge og i hjemlandet. Magne Gundersen, Sparebank1 Fast eller flytende rente? SPØRSMÅL: Dere har sikkert skrevet om det mange ganger, men jeg lurer på hva som er lurest av fast eller flytende rente. Nå som renta bare stiger og stiger, sier noen at det er lurt å binde. Men andre sier at det lønner seg med flytende rente. Vi har et ganske stort lån på huset, men det går greit siden kona også jobber. Magnar S., Vennesla SVAR: Det er ikke rart at du blir forvirret når rådene spriker så mye! Her skal du få et råd av meg, og så håper jeg at du kan ta det valget som er riktig for deg. Det er lurt å binde renta på det meste av lånet hvis du ikke tåler at renta stiger med to prosentpoeng. Norges Bank har sagt at renta skal opp med ytterligere om lag ett prosentpoeng i år og kanskje et halvt et til neste år. Men de har overrasket før og kan gjøre det igjen. Derfor kan økningen bli enda større. Tåler du to, men ikke tre prosent, så er du i grenseland. Da kan du vurdere å binde for eksempel halvparten av lånet ditt. Hvis du fint klarer å takle en renteoppgang på tre prosentpoeng, så synes jeg du kan ta det helt med ro. Hvis du binder renta, vil du sannsynligvis betale noe mer i renter totalt sett enn om du hadde fortsatt med flytende rente. Det er fordi flytende rente over tid i gjennomsnitt pleier å være lavere enn den faste renta. Ekstrakostnaden for fastrente kan du se på som en forsikringspremie mot uforutsette renteøkninger. Men ikke bind renta på hele lånet. Gjør du det, mister du muligheten til å betale ekstra avdrag i bindingsperioden. Magne Gundersen, Sparebank1 Må jeg ha medarbeidersamtale? SPØRSMÅL: På jobben min er det planlagt at vi skal ha medarbeidersamtaler med vår leder i løpet av høsten. Jeg har vært med på medarbeidersamtaler flere ganger før, her på jobben og på andre arbeidsplasser. Mine erfaringer er delte. Noen ganger har jeg fått en del ut av samtalen, og det vi har snakket om har blitt fulgt opp på en bra måte. Andre ganger syns jeg det har vært bortkastet tid, fordi det vi har snakket om ikke har blitt fulgt opp og ingenting har skjedd. Den lederen vi har nå, har et litt anstrengt forhold til meg. Dette fordi jeg som verneombud har tatt opp en del forhold på arbeidsplassen som ikke er bra, og dette reagere han negativt på. Må jeg delta på medarbeidersamtalen, eller kan jeg slippe? Er det noen hensikt å ha en medarbeidersamtale mellom to som ikke har god kommunikasjon? Hilsen ansatt SVAR: Dine spørsmål og erfaringer er det nok mange som har felles med deg. For å starte med dine spørsmål: Jeg har ikke hørt om noen som har nektet å være med på en medarbeidersamtale. Men jeg har snakket med mange som har gruet seg eller som ikke ser hensikten med den, vært skuffet    > Fagbladet 5/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonKIR