GATELANGS I PARIS «Det er ikke vi som slåss mot fattigdommen. Det er fattigdommen som slåss mot oss.» fbaargang2007 fbseksjonKIR