AKTUELT Slakter dansk kommunereform ABC i NAV 1) Etableringen av NAV-kontoret bør organiseres som et prosjekt. 2) Den fremtidige lederen av kontoret bør være på plass senest seks måneder før det skal åpne. NAV og KS har nylig kommet ut med en Håndbok for etablering av NAV-kontor. Håndboken gir en oversikt over sentrale hoved- og delaktiviteter som det må arbeides med i etableringsprosessen samt en anbefaling om når aktivitetene skal påbegynnes og avsluttes for at kontoret skal være ferdig etablert innen planlagt dato for oppstart. Inni håndboken er et oppslagsverk for den som har behov for mer informasjon om aktivitetene. Vedlagt er også en oversikt over dokumenter, maler og linker til intra- og internett som er relevante for gjennomføring av aktivitetene. VeV Færre regioner i Sverige Sverige er på vei mot færre län. Innen 2010 skal 21 län bli til mellom seks og ni regionkommuner, hvis regjeringen vil. Komiteen som har lagt fram forslaget, mener overgangen bør skje rask. Til neste valg i 2010 skal det være valg til de nye regionkommunene. Innen da skal kommunene selv finne ut hvor de vil høre hjemme, ved en slags frivillig tvang. Det er ikke lagt opp til at regionene skal få noen nye oppgaver. Sykehusdrift og regional utvikling blir fortsatt sentrale oppgaver. Komiteen har satt opp fem kriterier for de nye regionene: De skal ha 1–2 millioner innbyggere, bygge på arbeidsmarkedsregioner, ha minst ett universitet, innbefatte eget regionsykehus og ha regional tilhørighet.    VeV – Den danske kommunereformen baner veien for et fåmannsvelde, hevder statsviter Tim Knudsen ved Københavns Universitet. Flere småkonger På sikt frykter han reformen vil føre til økt sentralisering og statsstyring, samt større avstand mellom ordførere og menige politikere, og mellom menige politikere og borgere. – Reformen vil skape flere småkonger, mener Knudsen. Årsaken er at borgermestrene er de eneste heltidsansatte politikerne. Sammen med mektige rådmenn vil de få enda større makt i de nye storkommunene, sier statsviteren, som spår sterkt synkende valgdeltakelse. Tekst: VEGARD VELLE Kort tid etter innføringen slakter professoren hele kommunereformen. Fra årsskiftet ble 271 kommuner omdannet til 98. Fjorten amter ble omgjort til fem regioner. En rekke oppgaver ble flyttet rundt mellom kommuner, regioner og stat. Sterk pengemangel Ifølge Knudsen har kommunene så mange her- og nåproblemer og har derfor vanskelig for å få overblikk og tenke framover. For eksempel Illustrasjonsfoto: colourbox.com kuttes det i bibliotekene, og mange skoler trues av nedlegging. De nye regionene ber om 50 milliarder kroner for å gi sykehusene en anstendig standard. Etter neste valg blir det for alvor fart i nedlegging av små sykehus, lokale skoler og bibliotek, tror han. Når reformen også legger opp til mer konkurranseutsetting, uten at et effektivt tilsyn er på plass, øker risikoen for korrupsjon, hevder Knudsen overfor Kommunal Rapport. Gir innbyggerne nettpostkasse Åtte vestlandskommuner går sammen om å gi innbyggerne egen nettpostkasse. Kommunen sparer penger, og innbyggerne får all post fra kommunen elektronisk. skjenkebevilling og ledige stillinger. Store besparelser For kommunene innebærer utbygging av elektronisk kommunikasjon med innbyggerne store besparelser, både i tid og penger. Det blir mindre håndtering av fysisk post, og de sparer kostnader til brevpapir, konvolutter og porto. Saksbehandlingen blir raskere, og kommunen kan dermed forhåpentligvis gi bedre service til sine innbyggere. Tekst: VEGARD VELLE – Disse kommunene er ambisiøse og er langt framme i bruk av ny teknologi for å gi bedre service til sine innbyggere, sier Thomas Klavestad, forretningsansvarlig i Bankenes BetalingsSentral, som har vært med å utvikle det nye datasystemet. e-varsel ved e-brev Kommunene Hjelmeland, Sauda, Strand, Suldal, Bø, Sauherad, Nome og Hornindal tilbyr personlige nettpostkasser. Hvert nytt brev i nettpostkassen blir varslet med en e-post til mottakeren. Ved en titt i nettpostkassen kan innbyggeren følge statusen på eventuelle søknader. Gjennom sikker pålogging får innbyggerne også tilgang til kommunens elektroniske tjenester, for eksempel søknad om barnehageplass, 28 > Fagbladet 5/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON