INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Slipp barna løs 14    Med vårsola kom lønnstillegget 16    Fem dager, fem jobber 20    PORTRETTET: Han som våger 35    Miljøbevisst fritid 47    Overskudd til mer enn jobb 48    FOTOREPORTASJEN: Gatelangs i Paris 54    Rettferdig frukt 62    Blir du med barnebyen i to år til? 63    Minneord over Arne Born FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 34 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Skaper ny underklasse 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Med hue i motoren 27–34    SAMFERDSEL OG TEKNISK Ny jobb hver dag Hva gjør man når det ikke fins noen hele stillinger å søke på? Som Kristin Hatlestad fra Kristiansand: tar fem forskjellige 20-prosentstillinger. 16 > Loven ikke i havn Utkastet til ny havnelov møter kritikk fordi det ikke gir svar på de viktigste spørsmålene rundt havnene. Mange ønsker at departementet jobber videre med lovutkastet og sender det på ny høring. 32 > 2 > Fagbladet 5/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Foto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonSAM