TEMA KVALITET I BARNEHAGENE Krever flere voksne – og flere fagarbeidere Fagforbundet er redd alle de nye barnehagene fylles med barn uten at det følger med nok voksne. Mette Henriksen Aas, leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet utfordrer nå kommunene: – Vi må ha flere voksne i barnehagene, og vi ønsker flere fagarbeidere. Hun viser til at det er vanskelig for kommende barne- og ungdomsarbeidere å skaffe seg lærlingplass. Samtidig skriker sektoren etter kvalifisert arbeidskraft. Fagforbundet mener kommunene må legge bedre til rette for at assistenter kan ta fagbrev, og at barnehagene er aktive i den interne veiledningen av ansatte. haug med snø sitter to rasende jenter. – Jeg vil sitte der! Eline tok fra meg plassen, hikster Inger og peker på en hvit flekk med snø ved siden av seg. Oppå sitter Eline, like rasende. Bakken setter seg ned. – Prøv å se bak dere. Ser dere den store haugen? Det er nok av plass der, prøver han seg. Hylene tiltar i styrke. Styreren klør seg i hodet. – Da må dere hjelpe meg, for jeg vet ikke hvordan vi skal løse dette. Har dere noen forslag? Gråt. – Da får dere sitte og gråte litt, så kommer jeg tilbake om en stund, sier han og vender seg tilbake til meg. – Det viser seg ofte at begge har et snev av rett, sier være ute i sola eller leke innendørs. Den siste tida har barna jobbet med ulike språk. Prosjektet startet etter at FULL DEKNING: Regjeringen vil at alle barn som vil, skal ha tilbud om barnehageplass i løpet av året. Bakken. I bakgrunnen har jentene plutselig tørket tårene og hektet seg på assistent Linda. Snart kommer de bort til oss med store smil om munnen. «Det handler mye om å tørre å involvere ungene i å legge premissene for sin egen hverdag.» GEIR ARNE BAKKEN de voksne snappet opp at dette var et samtaleemne blant ungene. – Unger er akkurat som voksne: Hvis de ikke får være med og bestemme noen ting, blir de vanskelige å leke med. Hvis de spør om noe, har vi som hoved- Mens vi snakker, tasser noen av ungene inn og ut av inngangsdøra bak oss. Barna bestemmer selv om de vil regel at vi skal kunne forklare hvorfor vi sier nei. Hvis ikke, sier vi ja, forklarer Bakken. Barnehagedekning 235.000 barn hadde plass i barnehage i desember 2006. Det er en økning på 11.500 barn eller 5,1 prosent fra 2005, ifølge Statistisk sentralbyrå. 80,4 prosent av alle barn mellom ett og fem år hadde barnehageplass, en økning på 4,2 prosentpoeng fra året før. For aldersgruppen 3–5 år var tallet 92,8 prosent. Private barnehager sto for den største økningen av antall barn. Offentlige barnehager hadde en økning i antall barn på 37 prosent, mens private barnehager hadde en økning på 63 prosent. Totalt er alle barn i barnehage fordelt på henholdsvis offentlige og private barnehager med 54 og 46 prosent. Regjeringens mål er å sikre full barnehagedekning i løpet av 2007. 12 > Fagbladet 5/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM