FORNØYD: Samarbeidet med de rødgrønne i Trondheim har vært en suksess, mener LOleder Arne Byrkjeflot. Håpet er rødgrønt Rødgrønt styre har vært en suksess, mener LO i Trondheim. Nå ruster fagbevegelsen seg til valgkamp med nye krav til politikerne. Tekst: EVEN TØMTE Foto: GEIR OTTO JOHANSEN 14 > Fagbladet 6-7/2007 – Det ble ikke noen færre krav, nei, flirer LO-leder i Trondheim Arne Byrkjeflot. Sammen med en håndfull fagforeningsledere toger han ut av møterommet med 48 nylig vedtatte spørsmål til de politiske parti- ene i byen. Snart er det valgkamp, og politikerne skal stilles til veggs. – Det å stille sånne krav, det er ikke bare kravene. Det er prosessen. At fagforeningene bryr seg og diskuterer hva som er viktig. Det er en mye større bredde bak kravene vi stiller nå enn for fire år siden, mener han. Det var i Trondheim det rødgrønne samarbeidet startet. For fire år siden stakk tillitsvalgte hodene sammen i den høyrestyrte byen og bestemte seg for å gjøre ting litt annerledes. Nitten krav ble stilt til de politiske partiene. Så drev de valgkamp. De rødgrønne kom til makta med fagbevegelsen i ryggen. Fire år senere kan LO-lederen kvittere ut resultatet så langt: på tretten av nitten krav har de rødgrønne levert. De rødgrønne har snudd en utvikling med privatisering og markedsretting av kommunale tjenester. Privatisering av kinoen og anbudsutsetting av hjem- metjenestene er stanset. Det er etablert et trepartssam- arbeid mellom politikerne, administrasjonen og arbeids- takernes organisasjoner om omstillingsarbeid i kommunen. – Vår oppsummering er at det har vært en suksess, sier Byrkjeflot. Kamp om de eldre – Etter full barnehagedekning er slagordet full sykehjemsdekning! Ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet strutter av selvtillit i sin ordførerstol. Hun har nettopp annonsert at eldre- omsorgen skal styrkes med 43 nye ansatte i løpet av året. Ordføreren ramser villig opp fra de rødgrønnes rulleblad: – I denne perioden har 1300 barn fått barnehageplass, og vi er på full fart til å ruste opp skolebyggene i byen. Vi har bygd 90 nye sykehjemsplasser og fått 200 nye ansatte. Det har skjedd et betydelig politisk skifte vekk fra privatiseringslinja til det forrige regimet, sier Ottervik. Et av slagene som skal utkjempes til høsten, kommer til å stå om de eldre. LO er uenig med ordføreren om tilstanden i eldreomsorgen. Arne Byrkjeflot beskriver situasjonen som en reell nedbemanning. Også Fremskrittspartiets Morten Kokaas er bekymret for de eldre og de ansatte på sykehjemmene. – Bemanningssituasjonen ved Trondheims sykehjem er marginal, spesielt på kvelds- og helgetid. Grunn- fbaargang2007 fbseksjonHEL