> Hovedstadens pulsåre har ikke vært så ren på over hundre år. Elva som en gang var grå og tykk som grøt, er igjen blitt til badeplass og fiskedam. Men ikke før har Akerselva kommet seg etter århundrer med utslipp fra tungindustrien, før den daglig trues av restene fra forbrukersamfunnet. Finn Paulsen og HansPetter Guldbrandsen er på ukentlige fisketurer langs Akerselva, på oppdrag for vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Hver måned samler de inn nærmere et tonn skrot, som blir fraktet til etatens deponi før det havner på fyllinga. TRUES AV SKROT FOTOREPORTASJEN Foto: ERIK M. SUNDT Tekst: SANDRA LILLEBØ fbaargang2007 fbseksjonHEL