En rød tråd Dersom Trondheim er venstresidens utstillingsvindu, er Rita Ottervik prøvemodellen. Til høsten stiller hun til valg igjen. Tekst: VEGARD VELLE Foto: THOR NIELSEN – Går det an å smøre Arbeiderpartiet på brødskiva? Enkelte vil kanskje mene det har gått for langt når lillebror stiller dette spørsmålet. Men i det ottervikske hjem gikk slikt an. Hos Otterviks var mor og storesøster såpass altoppslukte i sin «hobby», Arbeiderpartiet, at en slik undring slett ikke var urimelig sett fra en fireårings ståsted. Ottervik er bygdejenta som har blitt ordfører i storbyen. Arbeidsjernet som har gjort karriere i partiet. Bakgrunnsbyråkraten som har blitt skjøvet fram som fremste kommunale befolkningsrøkter. I likhet med Olav den Hellige, er også sauebruksarving Ottervik stolt av sin enkle bakgrunn, med nøkterne, men glade dager på gården. Siden den sannsynligvis var mer reell i det sistnevnte tilfelle, havnet både far, mor, søster og bror i arbeidernes og småkårsfolkets medlemsrekker. Til felles med Olav II lot likevel Ottervik seg hylle som hersker over Nidaros, det gamle vikingsetet. Tjue minutter over tida strømmer bartbehengte representanter fra Trønder Energi ut av det romslige ordfører- kontoret. I løvinnens hule troner portretter av mannlige ordførere fra tidligere århundrer. Ellers bekles veggene av byens tre store: Håkon Bleken, Håkon Gullvåg og Inger Sitter. – Er Trondheim venstresidens utstillingsvindu? – Ja, selv om mange kommuner er viktige for venstresiden. Vi har for eksempel full barnehagedekning. Selv om en rekke småkommuner allerede har oppnådd dette, har ingen andre store kommet så langt. Dermed blir vi gjenstand for mye oppmerksomhet. Stolte er vi også av det nye sykehjemmet vi bygger på sykehusgrunnen. Pasientene blir trillet rett over fra sykehuset til sykehjemmet. Legene og sykepleierne tråkker fram og tilbake etter pasientenes behov, ikke ut fra om pasienten befinner seg på kommunal eller statlig tomt. Der er vi først i landet. – En av dine politiske rådgivere sa under forrige kommunevalg at «vi skal kjøre knyttneven inn i Høyres såkalte utstillingsvindu i Trondheim». Har dere gjort det? – Ja, jeg opplever det. Høyre konkurranseutsatte sykehjem. De forberedte å sette ut hjemmetjenestene. De forberedte konkurranseutsetting av renhold og vaktmestertjenester. De skilte ut bydriften. De ville selge kinoen. Alt dette har vi snudd om på. Vi har endret kursen kraftig. Det som skulle bli deres store utstillingsvindu, fikk ikke lov til å bli det. Så arg var Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Frank Jenssen, over framgangen til venstresiden, at han i siste kommunevalg mente Arbeiderpartiet i byen lå «klin opptil gammelkommunismen». Daværende Høyre-leder Jan Petersen begrenset seg til å si at «Trondheim er kommunen der alt nå stopper opp». Ettersom økonomien ikke har kollapset, regnskapene for første gang på lenge går i balanse og befolkningen lever sorgløse dager under den nye ordføreren, har helvetesdebatten piplet inn til den kommuneklassiske høyre-venstre-disputten omkring eiendomsskatt. Trondheims medaljeframside har stått oppreist i frisk blest tidligere: Som generalsekretær i AUF måtte    > PORTRETTET Rita Ottervik Stilling: Ap-ordfører i Trondheim Aktuell: Leder rødgrønt utstillingsvindu. Er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i høstens kommunevalg. Fagbladet 6-7/2007 > 21 fbaargang2007 fbseksjonKIR