AKTUELT Satser på skolebibliotek Gladmelding for voksne Nye læreplaner for barne- og ungdomsarbeiderfaget får gledelige konsekvenser for dem med lang erfaring fra barnehage, skolefritidsordningen eller liknende, og som ønsker å ta fagbrev. – Fra 2008 blir det mulig å gå opp til fagprøven selv om en ikke har allsidig arbeidserfaring fra alle fagområder, sier rådgiver Trygve Natvig i SKKO. Når de nye planene for VG3 i barne- og ungdomsarbeiderfaget blir fastsatt i begynnelsen av 2008, vil det ikke lenger bli spurt om hvor en har hentet sin erfaring og kunnskap. Det betyr at ansatte ikke lenger behøver allsidig arbeidserfaring fra alle fagområdene 0–18 år for å ta fagprøve. Men en må selvsagt fortsatt kunne svare for teorien innenfor faget, understreker Natvig. Bibliotekene i videregående har lengre åpningstid, flere årsverk og høyere fagkompetanse enn bibliotekene i grunnskolen. Det kommer fram i en kartlegging av skolebibliotek i grunn- og videregående skole gjennomført av Møreforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Et av de foreslåtte tiltakene i Bibliotekreform 2014 er at det settes i verk et program for skolebibliotekutvikling. Dette programmet er foreslått startet fra 2009. Setter fart Kunnskapsminister Øystein Djupedal mener det er for lenge til. – Departementet skal fra nyttår etablere et forpliktende program for skolebibliotek, lovet statsråden på en pressemarkering i regi av Norsk Bibliotekforening og SkolebibliotekLøftet på Vahl skole i Oslo. – Vi vil sette skolebibliotekene i stand til å utnytte sitt pedagogiske potensial, sa Djupedal, som kaller seg selv en bibliotekentusiast. Programmet skal knyttes til Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å utrede programmets innhold i samarbeid med ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Kunnskapsministeren oppfordrer alle som er opptatt av dette til å komme med gode innspill. SKOLEBIBLIOTEKLØFTER: Kunnskapsminister Øystein Djupedal i biblioteket på Vahl skole sammen med elev Omashka Umar Iqbal og leder Anne Hustad i Norsk Bilbliotekforening. På markeringen fikk Djupedal overrakt retningslinjer for skolebibliotek fra Unesco og Ifla (International Federation of Library Assosiation and Institutions). Disse er nå for første gang oversatt til norsk og vil bli distribuert til skoler, skolebibliotek og folkebibliotek over hele landet. Håpet er at de skal føre til økt oppmerksomhet om skolebibliotekutvikling. Sosial utjevning – Barn med pc og bokhyllen full av bøker i foreldrenes hjem, har et fortrinn framfor andre med mindre ressurser. Vi kan forandre skolen, men ikke foreldrene. Sosial utjevning må være skolebibliotekenes rolle, sier leder Mette Henriksen Aas i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). – Å kunne orientere seg i kunnskapsmengden og tilegne seg relevant kunnskap er viktig. Da er åpningstider, tilgjengelig pc, og personale som kan dette sentralt. – Jeg er glad for at Kunnskapsdepartementet nå har tatt den ballen. Dette har vi spilt inn mange ganger, blant annet i Samarbeidsrådet for yrkesfagene, sier Mette Henriksen Aas. Tekst: MONICA SCHANCHE Les mer på www.udir.no/ –SFOer barnepass MOS Fremskrittspartiets skolepolitiske talsmann, Anders Anundsen, foreslår at foreldre selv skal ta ansvar for skolefritidsordningen. – SFO er barnepass, og derfor ikke en offentlig oppgave, uttalte Frp-politikeren til Vårt Land. Forslaget møter sterk motbør fra både Fagforbundet, foreldre og politikerne. – Alternativet er at noen er hjemme for å passe barna. Det virker litt rart når vi vet at Norge mangler arbeidskraft, sier Mette Henriksen Aas, leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hun vil heller legge til rette for god kvalitet på SFO og en pris foreldre har råd til. Tolkeutdanning i Oslo Til høsten starter den permanente tolkeutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Nederlandsk, mandarin, polsk, nordsamisk og swahili er blant språkene. Høgskolen i Oslo (HIO) har fått midler over statsbudsjettet for å starte en permanent tolkeutdanning, og kan tilby nærmere 60 studieplasser i emnet «Tolking i offentlig sektor». Studiet ved HIO gir 30 studiepoeng og går på deltid over to semestre. Undervisningen foregår over internett på kveldstid og ved helgesamlinger. 400 personer med 50 tolkespråk har søkt om opptak. – Det er svært gledelig med så høye søkertall, sier Hilde Fiva ved HIO. Dette viser at mange ønsker å kvalifisere seg for det spennende og krevende yrket, sier hun til imdi.no (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). På lang sikt ønsker Fiva at alle tolker skal få offentlig godkjenning, slik som det allerede er mellom talt norsk og norsk tegnspråk.    MOS MOS 28 > Fagbladet 6-7/2007 Foto: Marianne Lystrup, Vårt Land fbaargang2007 fbseksjonKIR