BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKEPLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 6-7/2007 Overskudd igjen i ferien SPØRSMÅL: Etter en tung vinter på arbeidsplassen med mange konflikter med en kollega, er det snart sommerferie. Hvordan skal jeg klare å få tilbake overskuddet i løpet av noen korte, hektiske uker? Da påskeferien var over, kjente jeg at jeg var nesten like sliten som da den begynte. Det tok ikke lang tid før jobben bare ble et slit igjen og overskuddet til å yte ikke lenge var der. Finnes det noen gode råd? Vi skal på en del familiebesøk og få en del besøk. En uke skal jeg ha bare sammen med mannen min i Syden.    Anne Berit SVAR: Det er få uker ferier i forhold til antall arbeidsuker i løpet av et år. Er arbeidsdagene preget av press og konflikter, er det rett og slett ikke mulig å hente seg inn igjen i løpet av sommerferien eller påskeferien. Et vanlig tegn på at man befinner seg i faresonen for utbrenthet, er at en blir syk så fort feriedagene kommer eller at det tar kort tid etter ferien før alt føles like vanskelig igjen. Ditt lille spørsmål viser altså hvor tungt du faktisk har det. Utbrenthet har lite med antall timer som jobbes å gjøre. Det handler mer om den totale livssituasjonen. Konflikter på jobb, slik du opplever, har mye å si for både energinivå og arbeidsglede. Andre forhold kan være hvordan du tar vare på deg selv med kost og mosjon, tidsbruk i fritiden og hvordan parforhold og sosiale forhold er. Du kan altså ikke planlegge en ferie som er så perfekt at prob- Ulønnet permisjon og ferie SPØRSMÅL: Jeg har gått ut i ulønnet permisjon i ett år. I den forbindelse lurer jeg på hva som skjer med ferie. I fjor sparte jeg to uker som ble overført til i år. Får jeg lønn i ferien i tillegg til feriepengene som jeg før fikk utbetalt juli? NN, Harstad SVAR: Arbeidstaker som avvikler ulønnet permisjon vil i permisjonstiden falle utenfor ferieloven. Det betyr f.eks. at arbeidstaker ikke har rett til feriefritid hos opprinnelig arbeidsgiver samtidig som det avvikles ulønnet permisjon. Der arbeidstaker har annet lønnet arbeid mens det avvikles ulønnet permisjon, vil retten til ferie- fritid være i behold i forhold til ny arbeidsgiver. Jeg avgrenser mot dette i denne sak. Ferieloven bygger på et system med ulønnet ferie, samtidig som det utbetales feriepenger opparbeidet året i forveien. Når det overføres ferie til neste ferieår, angår ikke dette feriepengene, men feriefritiden som ikke ble avviklet det aktuelle året. Arbeidstaker «betalte» for feriefritiden i juni måned, gjennom trekk i lønn. Samtidig ble det utbetalt feriepenger. Når arbeidstaker overfører to ukers ferie vil dette, for de med avtalefestet rett til fem ukers ferie, bety at det ble betalt, gjennom lønnstrekk, for fem ukers fri mens det bare ble avviklet tre uker. Det betyr at det ble arbeidet to uker mer enn det ble betalt for. Dersom ferien ikke hadde blitt overført, så skulle disse to ukene ha blitt kompensert mot slutten av året. I denne saken er to uker overført, samtidig er ikke feriefritid direkte tilgjengelig fordi arbeidstakeren har ulønnet permisjon. Dette betyr at det etter all sannsynlighet ikke blir avviklet ferie. Arbeidsgiver kan ikke pålegge en arbeidstaker som er i ulønnet permisjon å avvikle de to ukene overført ferie samtidig som en har permisjon. Arbeidsgiver er da forpliktet til å utbetale lønn for de to ukene som ble overført. Forutsetningen er at permisjonen følger hele kalenderåret. fbaargang2007 fbseksjonKON