TORTUR OG FENGSEL FOLKEOPPRØR: Internasjonal oppmerksomhet hjalp fangene til å holde motet oppe. LØSLATT LÆRER: Elizabeth Cantón Mena blir tatt i mot etter løslatelsen. 100.000 deltakere. Hovedkravet er at delstatens toppolitiker, guvernør Ulises Ruiz Ortiz, må gå av. Politiet svarer med økt bruk av makt, og flere liv går tapt i kampene som nå raser i byens sentrum. Lærerstreiken har blitt et folkeopprør. Viktige offentlige kontorer blir okkupert mens det lokale politiet står maktesløse og ser på. Appo overtar ansvaret for sikkerheten i flere av bydelene. I slutten av oktober sender Mexicos nylig avgåtte president Vicente Fox den nasjonale politistyrken PFP til Oaxaca. En måned etter, den 25. november, skjer massearrestasjonene. For lærerparet Ismael Sánchez og Elizabeth Cantón Mena ble dette begynnelsen på deres livs mareritt. – Vi var på vei hjem da vi uten forvarsel ble angrepet av fire–fem politifolk. Jeg mistet bevisstheten og våknet opp i politibilen med to store blødende kutt i hodet, forteller Sánchez. De to lærerne ble kjørt til PFPs operasjonssentral. Her ble de fotografert og transportert i forskjellige biler til fengslet Tlacolula utenfor Oaxaca. – Jeg var livredd og utmattet og fryk- tet at de hadde tatt livet av mannen min. Verst var den psykiske torturen. Hele tiden rettet de geværene mot meg, og truet med å drepe meg. Vi ble behandlet som dyr, sier Elizabeth Cantón. Fra Tlacolula ble ekteparet og mer enn 100 andre fanger fløyet til Nayarit på Mexicos stillehavskyst. – De truet med å kaste oss ut av flyet, slik de gjorde i Chile og i Argentina under diktaturet. Jeg har aldri opplevd noe så grusomt, sier hun stille. Død og tortur Tilsvarende historier bekreftes av de flere hundre som ble arrestert i Oaxaca de to dagene i november. Den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) skriver i en rapport 20. januar at 23 er døde og et ukjent antall er forsvunnet etter at konflikten startet i mai 2006. Bruken    > Fagbladet 6-7/2007 > 47 fbaargang2007 fbseksjonKON