rørende har behov for et lite avbrekk i hverdagen, og noen har en fast ordning med korttidstilbud på Sørheim. – Ved hjelp av dette tilbudet kan de lettere fortsette å bo hjemme. Korttidstilbudet benyttes også som mellomstasjon fra sykehus til hjem, sier Smith-Hald. Service og trygghet Yrkesgruppene og tjenestene samarbeider på tvers, noe som igjen gir mulighet til å ta unna etter behov. De som er ute i bygda ser pasientenes tilstand og rapporterer tilbake, og tiltak kan raskt settes i gang. – Hver enkelt får bedre oversikt og rutine, sier Smith-Hald. – Brukerne våre er fornøyde, servicen er økt og de føler seg mye tryggere. Det er viktig, sier Smith-Hald. Gjensidig respekt På Sørheim Omsorgssenter i Sør-Fron i Gudbrandsdalen går praten mellom Magnhild Davidhaugen og Tone Berntsen lett. Tryggheten i at én fast person kommer ukentlig, har vært avgjørende for samholdet og samarbeidet de to imellom. Magnhild Davidhaugen er 87 år gammel og har bodd tre år på Sørheim. – Jeg har vært husmorvikar selv, og syns Tone Berntsen er både flink og grei. Jeg har likt henne godt hele tiden. – Jeg har vært heldig. Samme menneske kommer til avtalt tid hver gang. Det er positivt å slippe spørsmål om hvor ting er hver gang det kommer et nytt menneske. Når Tone kommer, føler jeg meg trygg. Hjemmesykepleierne har det derimot vært flere av. Der er det flere personer å forholde seg til, sier Magnhild. Ser forandringer raskt Tone Berntsen er Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Sør-Fron og fast hjemmehjelp for blant annet Magnhild. En gang i uken kommer hun og vasker leiligheten og hjelper Magnhild med å dusje. Berntsen begynte som hjemmehjelp på Sørheim i april i fjor. Hun er glad for å ha sine faste brukere. Da ser hun raskt forandringer, og får rapportert det. I tillegg ser Berntsen hva som må gjøres og slipper å spørre hver gang. Hun vet hvordan hver enkelt vil ha det. Dessuten hva hver enkelt klarer å gjøre.    > Fagbladet 8/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonHEL