Dårlig samarbeid med spesialtjenesten For lav kompetanse KVALITET I ELDREOMSORGEN    TEMA Kjenner ikke regjeringens politikk 20% Ordførere 36% Ansatte 18% Ordførere 49% Ansatte Mange ordførere har ikke satt seg inn i regjeringens politikk for eldreomsorgen. En av tre svarer at de ikke kjenner innholdet i regjeringens omsorgsmelding. Omsorgsmeldingen ble lagt fram av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i fjor høst. Mer enn et halvt år senere er det fremdeles mange av dem som er ansvarlig for omsorgstjenestene som ikke kjenner til innholdet i meldingen. Den trekker opp strategier for omsorgstjenestene fram mot 2015 og kaster blikk helt fram mot 2050. Omsorgsmeldingen er best kjent i de største kommunene. Dårligst stelt er det i Midt-Norge, der bare halvparten av ordførerne svarer at de kjenner til innholdet i meldingen. Undervurdert arbeidskraft De ansatte har liten eller ingen mulighet til innflytelse over sin egen arbeidsdag, samtidig som det er de som må stå til ansvar for at brukerne får den omsorgen de trenger. om situasjonen, mens i eldreomsorgen foregår det en notorisk mistenkeliggjøring. Vike mener at dette stiller de ansatte i en situasjon som er umulig på to måter: For det første fordi de grunnet taushetsplikten ikke har noen mulighet til å si så mye om hvordan det egentlig er. For det andre er det nesten umulig å gjøre noe med, om de virkelig skulle kunne si noe i det hele tatt. Dermed blir eldreomsorgen de ansattes problem alene. – Siden de ansatte er så nær pasientene, kompenserer de gjennom å gjøre mer enn de er pålagt, og det som egentlig er en politisk sak, blir et etisk og moralsk problem for den enkelte. Situasjonen er virkelig skandaløs, fastslår han. Tekst: SANDRA LILLEBØ Professor i sosialantropologi Halvard Vike mener at betydningen av kvinnenes arbeid er grovt undervurdert. – Den egentlige tilstanden i norsk eldreomsorg er svært ubehagelig for de fleste politikere. Derfor gjør de svært lite for å finne ut hva som skjer, sier Vike til Fagbladet. Han har tidligere jobbet med flere forskningsprosjekter om likestilling og velferd, og mener at svært mange forskere vil være enig med ham i at tallene som nå legges fram, er riktige. – Ordførerne verken kan eller vil sette seg inn i situasjonen, for hvis man virkelig vil utføre tjenester som står i samsvar med det folk ønsker og forventer ut fra politikernes uttalelser, vil det koste så mye at det kan velte den orden de ønsker å opprettholde. Det er et enormt politisk hykleri, sier han. Mistenkeliggjøring – Hva slags konsekvenser har dette for de ansatte? – For de ansatte er dette helt forferdelig. I ingen andre yrker tillater man seg i den grad å så tvil om det de ansatte selv sier > Fagbladet 8/2007 > 11 fbaargang2007 fbseksjonKIR