N V D På desimalene løs Med 3,28 prosent fast stilling rekker Monica Holsæther å gjøre rent i tre timer og 55 minutter hver tredje uke. Resten av tida tar hun ekstravakter, og sier sjelden nei når sjefen ringer. – Stort sett blir det til at jeg jobber hver dag, forteller Holsæther, som arbeider som renholder ved Sykehuset Innlandet i Elverum. Fagbladet har, tro det eller ei, mottatt tips om stillinger som er enda mindre enn 3,28 prosent. Dette har imidlertid vært stillinger som har blitt brukt til å fylle opp «turnushull», som noen har hatt ved siden av en større stilling. Holsæther har imidlertid ministillingen som sin eneste faste jobb. Tekst: EVEN TØMTE 54 > Fagbladet 8/2007 Uverdig deltidstvang I en undersøkelse utført for Fagbladet og Sykepleien, melder halvparten av ordførerne at de har en handlingsplan for å bekjempe uønsket deltid. Mener de alvor? mangler 10.000 personer sysselsatt på heltid i omsorgssektoren. Reservearbeidskraft Ifølge Tove Stangnes, tidligere nestleder i Fagforbundet og en av dem som har aller best innsikt i deltidsproblematikken i Norge, er uønsket deltid en av de viktigste grunnene til at norske kvinner fortsatt tjener 15 prosent mindre enn sine ektemenn. Dette bekreftes også av dem Fagbladet har snakket med: «Jeg klarer meg, for mannen min tjener greit,» er en stadig tilbakevendende kommentar. Ikke alle er enig i at det er en viktig politisk sak å sørge for at kvinner blir økonomisk uavhengige. Derimot har vi fortsatt til gode å høre noen uttale at omsorgssektoren ikke skal være et prioritert område. Og så lenge det er kvinner som utfører omsorgsoppgavene – ni av ti Kommentar: SANDRA LILLEBØ Siden april har Fagbladet formidlet historiene til noen av de over 116.000 nordmenn som jobber uønsket deltid – de fleste kvinner, ansatt i omsorgssektoren. Det er ikke første gang noen tar opp problemstillingen: Uønsket deltid har vært «i fokus» i nærmere 20 år. Likevel har antall deltidsarbeidende fortsatt å øke. Må alltid være klar Mange av de Fagbladet har snakket med, føler avmakt. De må til stadighet være tilgjengelig for å ta på seg ekstravakter når det måtte passe arbeidsgiveren, de møter vanskeligheter når de skal søke om lån til bolig og bil. Enkelte tar sommerjobb i tillegg til den vanlige jobben sin, «for da er jeg sikker på at jeg i hvert fall har inntekt i de ukene». Fem ukers ferie er det bare å glemme, og økonomisk vern i tilfelle sykdom og uførhet er langt dårligere enn for heltidsarbeidende. Ikke så rent få vurderer faktisk å finne seg en ny jobb, i håp om å finne litt mer forutsigbarhet og litt mindre stress. Noe av et paradoks i et land som ikke bare er «verdens rikeste», men som også E I I S D L E T Foto: Jan Lillehamre R N E N fbaargang2007 fbseksjonKIR