OSS Hell i uhell En fritidsulykke var det som skulle til for at transportarbeideren Tonje Larsen skifta beite. – Jeg hadde lyst til å ta mer utdanning, men visste ikke hva. Så skada jeg ryggen og havna på legevakta. Sjukepleierne som tok seg av meg var så hyggelige at det fikk meg til å tenke, forteller hun. 180 studiepoeng seinere lærte hun noe om det kjønnsdelte arbeidslivet. Med treårig utdannelse i et typisk kvinneyrke tjente hun det samme som hun hadde gjort som ufaglært i transportbransjen. Larsen tar det med et skuldertrekk. – Jeg har fått en jobb jeg trives bedre i. Som nyutdanna sjukepleier fikk Larsen jobb på Ullevål universitetssykehus. Nå har hennes reise gjennom livet kommet til en ny holdeplass, en boenhet for eldre psykisk utviklingshemmede i bydel Østensjø. – Jeg merker at det ikke gir den samme statusen å jobbe her. Folk blir overraska over at jeg slutta på Ullevål, spør om jeg ikke skal tilbake på sjukehus snart, forteller hun. Men det har hun ingen planer om. – Jeg ønsker å ha mer tid til omsorg ut over det rent medisinske. Og jeg syns det er hyggelig å jobbe med de samme menneskene over tid. Og hvem ønsker vel å forlate så ålreite kolleger og beboere? – Det er fint å jobbe med så mange som er oppriktig engasjert i jobben og i beboerne. Vi har stadig diskusjoner om hvordan vi skal forholde oss til beboerne og hva som er den riktige måten å gjøre ting på, forteller Larsen. Tekst og foto: EVEN TØMTE > ARBEIDSGLEDE TONJE LARSEN Sjukepleier i bydel Østensjø i Oslo Jubilanter i Eidskog Fagforbundet avd. 193 Eidskog har hedret medlemmer med langt medlemskap i Fagforbundet og LO. Foran f.v. Aagot Myrvold, Kåre Delviken, Asbjørn Fjeld og Randi Christensen – alle med minst 40 års medlemskap i LO. Bak f.v. Lilly Aastebøl, Lise Tuhus, Thea Stangnes, Gerd Krok, Waileth Strand og Torill Nybakk, alle 25-årsjubilanter. Bjørg Elisabeth Hansen (25 år), Karl Erik Holtet (40 år) og Haldis Mohn (25 år) og leder Geir Magne Melbye. Merkeutdeling i Radøy Fagforbundet Radøy hadde i forbindelse med årsmøtet ei markering for å heidre medlemmar med 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i Forbundet. Finn Lervik fekk diplom for å ha vore 40 år i LO, og fylgjande fekk oppmerksemd for 25 år i Fagforbundet: Randi Bauge, Anna Fjell- stad, Margun Haugland, Berit Kvalvik, Ingeborg Namtveit, Solfrid Sylta og Solveig Taule. Jubilantane Grete Ystebø, Irene Lie Humlestøl, Joan Lunde, Magnhild Kolås, Annbjørg Marås Grindheim og Jolaug Hellesund var ikkje til stades under markeringa. Tekst: Aud Morken 56 > Fagbladet 8/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR