Kritisk til Frp-avhopper Nestformann Per Sandberg mener Hugo Fredriksen har misforstått det meste av Frps politikk for Nord-Norge. – Stemmer det at Frp vil avskaffe Nord-Norge-tilskuddet? – Nei, men vi vil flytte disse pengene inn i den store potten og fordele til alle kommunene i landet. Det er skeivfordelingen i overføringene som er utfordringen. Mange kommuner får opptil dobbelt så mye per innbygger som enkelte andre kommuner. Med vår politikk blir en innbygger i Alta like mye verdt som en innbygger for eksempel på Røros, svarer Sandberg. Frp vil ha slutt på at kommunene får et basistilskudd, og heller bake dette inn i et differensiert innbyggertilskudd. Det vil ramme små kommuner verst. Men partiet har alternative løsninger: – Vi må starte med grunnmuren i distriktspolitikken, som er infrastrukturen. Jeg tenker blant annet på veier, sjøtransport, fly og bredbånd. Partiet håper dette vil gi økt vekst og dermed mer penger inn til kommunene. Sandberg ønsker også at kommunene skal få fri beskatningsrett og beholde mer av selskapsskatten samtidig som staten skal finansiere primæroppgavene. – Selv om dere satser stort på veibygging ser det ut til at mindre kommuner vil tape stort på omlegginga av inntektssystemet. Hva er din kommentar? – Vi skal ikke legge om inntektssystemet til kommunene over natta. Først skal vi ruste opp infrastrukturen, kontrer Sandberg. Videre Frp at staten skal ta over finansieringa av aldershjem og skole, gjennom stykkprisfinansiering, med noe differensiering ut fra geografi. – Harmonisk modell Småkommuner, og særlig nordnorske kommuner, nyter godt av ekstra tilskudd fra staten. Dette vil Frp oppheve, til Fredriksens fortvilelse. – Overføringa av penger tilbake til distriktene er en del av det jeg kaller den harmoniske samfunnsmodellen. Store ressurser overføres fra hele landet til byene for å drive universiteter, statlig forvaltning og opera. Dette gir mange arbeidsplasser i byene. Da må vi også overføre noe tilbake til distriktene – det er jo her verdiene skapes sier Fredriksen. Han viser til at Berg kommune eksporterer for 500.000 kroner per innbygger – fra fiskeri- og gruvevirksomhet. – Men dette næringslivet trenger en sterk offentlig sektor, påpeker Fredriksen. Nå har Hugo Fredriksen meldt seg inn i Senterpartiet, og håper på rødgrønt sam-arbeid i kommunen etter valget. Fagbladet 8/2007 > 19 fbaargang2007 fbseksjonKON