AKTUELT Småkommuner flinke på skatt SKATTEKRAV: Kemnerkontoret i Oslo sender ut hyggeligere innkrevingsbrev til brukerne. restskatten, bruker kemnerkontoret nå den enkelte skattyters betalingshistorikk mer syste- matisk for å finne riktig tiltak. Vekk med strenge brev Folk som alltid har betalt tidligere, blir nå ringt opp og spurt: «Har du glemt restskatten i år?», framfor å få et brev som truer med tvangsinnkreving. I tillegg til å ringe, er brevene kemneren sender ut omformulert, slik at tonen er hyggeligere. Brukerundersøkelser viser at nesten ni av ti som får en telefon, syns det er positivt. Resultatene taler også for seg. Mens Oslo i 2002 fortsatt manglet 38 prosent av restskatten for året før, manglet det ved nyttår bare 19 prosent. Tekst: VEGARD VELLE Kommunestørrelse har ikke noe å si for hvor mye skatt som blir drevet inn. Derimot spiller både arbeidsløshet og antall konkurser en viktig rolle, ifølge konsulentfirmaet Econ. Riksrevisor Jørgen Kosmo og Riksrevisjonen uttrykte på forsommeren sterk kritikk mot de små kommunenes innkreving av restskatt. Små kommuner bruker for lite tvangstiltak, mener Riksrevisjonen. Kosmo sa ikke rett ut at staten bør overta skatteinnkrevingen, men stilte spørsmål ved dagens organisering. En fersk rapport fra Econ viser at helt andre forhold enn kommunens størrelse avgjør innsamlingsresultatet. Forsker Geir Lunde viser til arbeidsløshet og antall konkurser som to faktorer som påvirker innsamlingen. Ingen sammenheng I tillegg kommer mer komplekse forklaringer, som hvor mange som 80 har elektronisk byggesøknad Åsnes er kommune nummer 80 som tilbyr elektronisk mottak av byggesøknader og meldinger via ByggSøk-bygning. ByggSøk-bygning gir veiledning underveis i utfyllingsprosessen. I stedet for tradisjonelle papirblanketter kan ByggSøk-bygning brukes til å utarbeide og sende inn meldinger og søknader gratis via internett. Søkeren slipper å tenke på hvilke blanketter som skal fylles ut, og personen får tilbakemelding dersom søknaden inneholder mangler.    VeV skjønnslignes av kemneren. Mange som ikke leverer selvangivelse, er heller ikke betalingsdyktige. Kommunestørrelse derimot, ser ikke ut til å ha noen betydning. – Vi har testet for det, men finner ingen sammenheng mellom innfordring og kommunestørrelser. Vi kan ikke si at små kommuner er dårligere enn store, sier Lunde, som har gjennomført studien på oppdrag fra KS. Aper etter de små Også kemnerkontoret i Oslo er uenig med riksrevisor Jørgen Kosmo. – Vi blir bare bedre og bedre fordi vi aper etter de små kommunene. Vi kan aldri bli så gode som dem, ettersom vi ikke kan kjenne en halv million skattebetalere inngående, sier divisjonsdirektør Mette Landgraff til Kommunal Rapport. Mens Oslo tidligere sendte ut strenge brev til de som ikke betalte Oslo Ap avviser eiendomsskatt Oslo Arbeiderparti har med knapt flertall besluttet ikke å foreslå eiendomsskatt for den kommende valgperioden. Byrådslederkandidat Rune Gerhardsen ønsket at partiet ikke skulle gå inn for eiendomsskatt i kommende periode, men fikk flertall mot seg i programkomiteen. Da saken kom opp til avstemning i partiets representantskap, ønsket likevel et flertall på ti å droppe forslaget om eiendomsskatt i neste periode. Fremdeles positiv – Jeg var lite lysten på å kjøre fram eiendomsskatt enda en gang, sier Gerhardsen. Han understreker at årsaken til motstanden mot eiendomsskatt nå, er at Oslo kommune går med overskudd, og at kommuneøkonomien er styrket. Byrådslederen har ikke endret sitt prinsipielle stand- punkt i denne saken, og er fremdeles for eiendomsskatt dersom den økonomiske situasjonen tilsier at dette er nødvendig. Vil vinne valget Ja til eiendomsskatt har vært Oslo Aps politikk helt siden byråd Gerhardsen innførte skatten i 1992. Gerhardsen sier til Dagsavisen at han tror dette vil styrke muligheten for å vinne valget og ta over byrådsmakten i september.    VeV Fagbladet 8/2007 > 29 Illustrasjonsoto: Thorfinn Bekkelund/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonKON