SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Valget kan avgjøre Renholderne i Frogn og Fredrikstad er spent før valget. Resultatet kan få store konsekvenser for arbeidsdagen deres. 30 > Jobber mot fagbrev Arbeidet med et eget fagbrev for vaktmestere fortsetter. Nå jobber bransjeorganisasjonene sammen, og det kan gi resultater. 34 > Tilrettelegging Arbeidsgivere kan tilrettelegge arbeidet for gravide og dermed unngå mange sykefraværsdager, mener fokusforfatteren. 36 > Nye regler for kjøre- og hviletid Biodrivstoff – ikke bare positivt Biodrivstoff til biler og busser kan bidra til å få ned klimautslippene i Norge, men kan medføre store miljøulemper andre steder i verden. Kritikerne mener biodrivstoff bidrar til å rasere regnskogen og truer matsikkerheten. I et felles brev til norske myndigheter ber Regnskogfondet, Norges naturvernforbund, Natur og Ungdom og Zero om at det stilles krav til norsk import av biodrivstoff for å forhindre at importen bidrar til å ødelegge regnskog, tap av biologisk mangfold eller brudd på menneskerettighetene, skriver bladet «Nytt fra Regnskogfondet». Biodrivstoff produseres i land med store regnskogområder, som eksempelvis Brasil, Indonesia og Malaysia. Produksjonen fører til økte klimautslipp på grunn av avskoging, energikrevende maskiner, petrokjemiske sprøytemidler og distribusjon, mener kritikerne. I svarbrevet fra myndighetene til miljøorganisasjonene heter det at de er klar over disse alvorlige problemstillingene. Men det er uklart når det eventuelt vil bli innført miljøkrav til import av biodrivstoff, samtidig som importen allerede er i gang. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 8/2007 > 27 De nye reglene for kjøre- og hviletid fra 1. august gjør det vanskeligere for busselskapene å pålegge sjåførene livsfarlig lange økter bak rattet. Fram til 1. august kunne sjåførene på busser og lastebilder jobbe tolv døgn i strekk uten å ta et hviledøgn. Nå er dette redusert til seks dager. Den daglige kjøretiden, inkludert hvilepauser, skal ikke overstige ni timer. Hele Europa Det nye regelverket gjelder for hele Europa, og nå er det også gjort gjeldende for Norge. For dem som allerede var underlagt et regelverk, vil et hviledøgn etter seks dager på jobb trolig være den viktigste endringen, sier førstekonsulent Arne Waldemar Nielsen i Statens vegvesen til NTB. Kontroll Tidligere kunne sjåfører ha 90 timers maksimal kjøretid i løpet av 14 dager. I det nye regelverket åpnes det for 56 timers ukentlig maksimaltid. Fortsatt har sjåførene plikt til å hvile tre kvarter når de har kjørt i fire og en halv time, men de nye reglene er gjort mer fleksible, slik at hvilen kan deles opp. Nielsen mener de nye reglene vil få betydning både for norsk transport til utlandet og for lengre strekninger i Norge. Samtidig som de nye reglene trådte i kraft, skal alle kjøretøy som omfattes av dem montere digitale fartsskrivere. Dette vil gi myndighetene vesentlig bedre kontrollmuligheter enn tidligere. Eierne av busser og lastebiler får en frist ut dette året på å montere de nye fartsskriverne. Men selv om de ikke er montert ennå, plikter alle å følge de nye reglene. Politiet og folk fra Statens vegvesen kommer ut over høsten til å kontrollere at reglene blir fulgt. Nielsen sier at det både er hensynet til trafikksikkerhet og til sjåførenes arbeidsmiljø som ligger til grunn for de nye reglene. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM