AKTUELT Nytt masterstudium i energi og miljø Temahefte om miljø I dette nummeret av Fagbladet følger det med et temahefte om miljøarbeid, og om hvilke utfordringer dette vil gi kommunene i årene som kommer. Som vi alle vet, betyr kommunenes utfordringer det samme som utfordringer for de ansatte, det vil si Fagforbundets medlemmer. De kan i mange tilfeller inneha nøkkelroller i dette viktige arbeidet. Forskermiljøet mener kommunene på kort sikt kan bidra til å redusere landets samlede klimautslipp med opp til 15 prosent. Vi snakker altså om et betydelig bidrag. Men et slikt resultat krever nye løsninger, det krever god planlegging, og – ikke minst – det krever handling! Kommunalminister Åslaug Haga er en av bidragsyterne i temaheftet, som har eksempler som viser hvordan kommuner arbeider med miljøutfordringene, og som også viser et skremmende eksempel på en fuktig framtid ved havet hvis vi ikke klarer å redusere klimautslippene. PF I høst starter høgskolen i Oslo et nytt masterstudium i energi og miljø. Målet er at studentene skal bli framtidas forskere og ledere på dette fagfeltet. Studiet i energi og miljø gir en fordypning i energibruk i bygninger, miljøutslipp, og miljøbelastninger i forbindelse med nye bygg og driften av eksisterende bygningsmasse, skriver høgskolen på sin hjemmeside. – Nå skal vi endelig i gang. Dette har vi gledet oss til lenge, sier dekan Per Øystein Staff ved ingeniørutdanningen ved skolen til nettsiden. Omfattende studium Studentene skal lære å ta ansvar for og prosjektere komplette ener- Vaktmestere jobber sammen Et eget vaktmesterteam drifter sju skoler og fem barnehager i Steinkjer. De liker å jobbe sammen, og mener det skaper godt arbeidsmiljø og fører til lavt sykefravær. Vaktmesterteamet i kommunen er organisert under eiendomsenheten. De er seks mann som tidligere jobbet alene på forskjellige steder. Leder Jon-Eirik Brantsegg sier til Trønder-Avisa at de kan avlaste hverandre, og sammen har de allsidig kompetanse, noe som gjør at de utfyller hverandre i det daglige arbeidet som består av brøyting og strøing, teknisk internkontroll, servicetjenester og generelt bygningsmessig vedlikehold. Ordningen startet for tre år siden. PF gisystemer for bygninger, noe som inkluderer alt fra oppvarming, kjøling og ventilasjon, til belysning, avfallshåndtering, sanitasjon og renhold. Riktige avgjørelser I løpet av studiet skal studentene lære om ulike teknologiske løsninger, og de skal få kunnskapen de trenger for å kunne ta de riktige avgjørelsene i forhold til å veie inneklima, miljøhensyn, økonomi og samfunnsnytt opp mot hverandre for å få en best mulig totalløsning. I den forbindelse vil det også bli undervist i beslutnings- og risikoanalyse og konsekvensmodeller som viser hvordan oppføring og drift av bygninger kan påvirke det ytre miljøet. Samarbeid med Aalborg Høgskolen har tilbudt en bachelorgrad i dette studiet siden 2002: – Fordelen ved å ta mastergrad er at en vil stille sterkere i konkurransen om lederstillinger eller hvis en ønsker å gå inn i forskerstillinger på dette feltet, sier studieleder Sturla Rolfsen til høgskolens hjemmeside. Studiet vil gi en faglig fordypning for dem med bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg, maskin, energi og miljø, eller annen tilsvarende undervisning fra høgskole eller miljø. Studiet varer i fire semestre, og gjennomføres i samarbeid med Aalborg universitet i Danmark, der studentene studerer det siste semesteret. Tekst: PER FLAKSTAD Insta 800 ut i verden Nå har andre land i Europa kastet sine øyne på den nordiske renholdsstandarden «NS Insta 800». I bladet ISO Management Systems omtales renholdsstandarden som en suksess i renholdsbransjen i Norden og et godt verktøy renholdstjenesten. Oversettes I Norden er Insta 800 den eneste godkjente offentlige renholdsstandarden. Nå oversettes den til engelsk for å nå et bredere marked, og når den engelske versjonen er ferdig, vil den bli tilbudt Den europeiske komiteen for standardisering (CEN) som et grunnlag for en europeisk og internasjonal standard, skriver bladet Renhold. Fagforbundet var i sin tid med på å utvikle Insta 800 som verktøy og kommunikasjonsredskap innen renhold. Forbundet sentralt anbefaler sine medlemmer å forsøke å påvirke kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk standarden, blant annet for å synliggjøre renholdsarbeidet og for å klargjøre ansvarslinjer. Insta 800-team Forbundet har et eget Insta 800team med ressurspersoner som reiser rundt til renholdere og tillitsvalgte for å informere om standarden og for å bistå der det er vedtatt å ta den i bruk. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 8/2007 > 29 13-08-07 16:21:45 fbaargang2007 fbseksjonSAM