FORNØYD I DAG: Renholderne i Fredrikstad er fornøyd i dag, men frykter at valgresultatet kan påvirke arbeidsdagen deres. Fra v: Anette Stenersrød, Lene Westlund, Rani Ramachadran, Tore Leif Gundersen (hovedtillitsvalgt), Jarus Pettersen, Bjørg Henriksen, Sharon Christensen og Sopar J. Kjølstad. Valget avgjør jobben De føler seg som lokalpolitikkens kasteballer. Valgresultatet i september avgjør hva slags jobb de har om noen måneder. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 30 > Fagbladet 8/2007 Renholderne i Fredrikstad og Frogn går spennende uker i møte. Snart er det valg, og arbeidsdagen deres kan bli sterkt påvirket av valgresultatet. Om det ikke preger arbeidsdagen og fritiden deres, så bekymrer de seg for om det er store forandringer i vente. De tenker ofte på framtida. Bjørg Henriksen i Fredrikstad har arbeidet som renholder i 19 år. – Jeg vil gjerne fortsette, men vet ikke om jeg orker alt styret med å skifte arbeidsgiver hvis renholdet legges ut på anbud og et privat selskap overtar. Konkurranseutsetting Utgangspunktene deres er ganske forskjellig. Fredrikstad styres av et hårfint rødgrønt flertall, og renholderne er kommunalt ansatt. Hvis valget fører til et borgerlig flertall med Høyre og Frp i spissen, risikerer renholderne at jobbene deres blir lagt ut på anbud og overtatt av private selskaper. I Akershus-kommunen Frogn styrer Høyre og Frp, med Pensjonistpartiet som støttespiller. Der har renholderne vært gjennom den prosessen som deres kolleger i Fredrikstad frykter. Forsøket med konkurranseutsetting var mislykket, og nå skal renholdet organiseres inn i det kommunale foretaket «Frogn Drift». Ordfører Thore Vestbys dobbeltstemme måtte til for å få vedtatt foretaksmodellen framfor å ta renholdet tilbake som en ordinær kommunal tjeneste. De ansatte frykter at dette er et ledd i å konkurranseutsette renholdet på nytt, og kanskje også andre kommunale tjenester. Hvis Frogn får rødgrønt flertall etter fbaargang2007 fbseksjonSAM