«Renholdssaken fikk meg til å forstår at abeidet som tillitsvalgt dreier seg mye om politikk og politisk påvirkning.» Lill Ann Solli, hovedtillitsvalgt i Frogn valget, har de ansatte fått løfter om at det kommunale foretaket skal avvikles og at renholdet skal bli kommunalt. – Vi står for kvalitet Allerede 1. mai gikk renholderne i Fredrikstad ut i gatene for å informere innbyggerne om hva som kan bli konsekvensene hvis de borgerlige vinner lokalvalget. 70 renholdere med fullt utstyr syntes godt, og publikum ga god respons. – Vi mener det er viktig å fortelle noe om kvaliteten på arbeidet vi gjør. Vi skal ikke fortsette å ha renholdet bare fordi vi er kommunalt ansatte, men fordi vi er de beste til å gjøre denne jobben. Vi har investert i nye maskiner, omstilt oss til moderne metoder, og akkurat nå holder 25 ansatte på å ta fagbrev. Vi får tilbakemeldinger om at folk er fornøyd. – Slik vil vi gjerne fortsette å ha det, sier sonetillitsvalgt Lene Westlund i Fredrikstad. Hovedtillitsvalgt Tore Leif Gundersen mener renholderne har fått innbyggerne på sin side: – Jeg tror Høyre og Frp fornemmer at de har en dårlig sak. De har allerede gått ut i lokalpressen og sagt at det ikke er noen automatikk i at tjenester skal konkurranseutsettes hvis de vinner lokalvalget, forteller han. – Samtidig må vi forholde oss til hva som står i programmet deres, og vi må se hva de har stemt for i tidligere saker og hva de har foreslått i sine alternative budsjetter. Disse forholdene etterlater liten tvil om at de står for en politikk som har til hensikt å legge offentlige tjenester ut på anbud, uansett hva de uttaler nå rett før valget, sier Gundersen. Han håper det politiske flertallet i byen får fornyet tillit. – Politikken påvirker I Frogn håper hovedtillitsvalgt Lill Ann Solli på det motsatte: – Vi ønsker oss nye arbeidsgivere. Renholdssaken fikk meg virkelig til å forstå hvordan de store linjene påvirker de små, og at politiske beslutninger faktisk kan ha stor betydning for hver enkelt innbygger og hver enkelt av kommunens ansatte, sier hun. Da ISS måtte kaste inn håndkleet etter å ha levert et anbud som var for lavt i forhold til oppgavene som skulle utføres, startet dragkampen om hvordan kommunen skulle organisere renholdet. Enkelte mente et nytt anbud måtte være løsningen, andre mente Frogn burde ta renholdet tilbake som en ordinær tjeneste så fort som mulig. Kompromisset ble et kommunalt foretak som skulle ha vært i drift fra 1. september, men som er blitt forsinket. De tillitsvalgte i Frogn, med god hjelp fra Fagforbundet Akershus og kompetansesenteret for Østlandet, argumenterte så overbevisende for sitt syn at ordføreren måtte bruke dobbeltstemmen for å få foretaket på plass. – Jeg tenkte ikke så mye over det før, men nå har jeg lært hvilken kraft som ligger i det fagligpolitiske arbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Arbeidet som tillitsvalgt dreier seg mye om politikk og politisk påvirkning for å gi de ansatte rammebetingelse de trenger for å gjøre en god jobb for innbyggerne. Etter renholdssaken skjønner jeg hvilket enormt handikap de såkalt upolitiske organisasjonene har i saker som dreier seg om politiske beslutninger. Fortsatt usikker – Et kommunalt foretak er til å leve med i forhold til anbud og aksjeselskap. Men jeg merker at de ansatte holder pusten. Foreløpig vet vi for lite om hva politikerne tenker. Og i bakhodet spøker Drammen Drift, det kommunale foretaket i Drammen som i løpet av de siste årene er blitt strippet for både arbeidsoppgaver og folk. Slik ønsker vi det ikke her, sier Lill Ann Solli. Fagbladet 8/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonSAM