Suksess med bioenergi Suksess med bioenergi 32 > Fagbladet 8/2007 I 20 år har hadelandskommunene Gran, Jevnaker og Lunner satset på bioenergi. Kommunene har ikke økt utslippene av CO2 siden de laget et klimaregnskap i 1986. Nå krever de bedre rammebetingelser. Tekst og foto: PER FLAKSTAD På Hadeland har ildsjeler i landbruket og i skognæringen samarbeidet med kommunenes administrasjon i mange år når det gjelder bioenergi. Allerede i 1986 ble det utarbeidet en plan som viste at kommunene Gran, Lunner og Jevnaker kunne tredoble bruken av fornybare energikilder, og i 1991 etablerte gårdbruker Erik Eid Hohle Energigården, som siden har vært en pådriver og et informasjonssenter for bioenergi. Ingen økning Mange tonn klimagass har steget til værs siden den gang. Men hadelandsregionen har landets beste klimaregnskap. Der andre kommuner har økt sine utslipp ganske betydelig, ligger hadelandskommunene på omtrent samme nivå som i 1986. – Hovedårsaken er at det interkommunale avfallsdeponiet på Jevnaker i 2000 tok i bruk et anlegg som bruker metangassen fra avfallet til å produ- sere strøm og varme opp bygningene til avfallsselskapet. I tillegg har avfallsselskapet et utråtningsanlegg for matavfall som også produserer metan for strøm og varme. Ut over dette er det i løpet av de siste årene etablert en rekke små og større anlegg for bioenergi i regionen. Uten denne veksten av bioenergi ville utslippene vært rundt 25 prosent høyere, forteller prosjektleder for Bioenergiregionen Hadeland, Helge Midttun. fbaargang2007 fbseksjonSAM