K INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Når jeg blir 62... 14    – Etikken må på dagsorden 16    Alltid nær 20    PORTRETTET: Kraftdame med kamera 48    FOTOREPORTASJEN: Vel i hamn 54    To glade smuglere 62    Klar for innsats FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Hvordan bruke tolk 46 Seksjonslederen 58 Debatt 60    KRONIKK: Nekter lik arbeidstid for skift og turnus 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Stillingen ved te-tid Smartere – friskere Omsorgsarbeider Siw Stephansen i hjemmetjenesten Tune har lært av renholderne i Sarpsborg å jobbe smartere når hun vasker hos brukerne. Sammen med flere andre tiltak har dette halvert sykefraværet. 40 > 27–42    HELSE OG SOSIAL Husmorsmuglere Nino (bildet) og Laila fra Georgia har vært i Aserbajdsjan og handlet klær som de skal selge på marked i hjemlandet. 54 > 2 > Fagbladet 9/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak R J L Foto: Heidi Hattestein T I M E M Ø E fbaargang2007 fbseksjonHEL