BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKEPLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 9/2007 Rett til kurs SPØRSMÅL: Jeg har nettopp overtatt som hovedtillitsvalgt på en mindre arbeidsplass. Hun jeg overtok etter satt som tillitsvalgt en kort tid, og i løpet av den tiden hadde hun en del kurs og opplæring. Jeg syns det er vanskelig å be om det samme siden arbeidsplassen både har anstrengt økonomi og en del sykemeldinger. Samtidig vil jeg jo gjøre en best mulig jobb for dem som har valgt meg. Har dere noen gode råd til hvordan jeg bør gå fram overfor arbeidsgiver? Anne Lise, Øst-Finnmark SVAR: Jeg forstår på spørsmålet ditt at du synes det er vanskelig å be om kurs overfor din arbeidsgiver. Du skriver ikke hva slags virksomhet du er tillitsvalgt i, og svaret kan avvike noe avhengig av hvilken tariffavtale som er gjeldende på din arbeids- plass. Rett til fri for kursing som tillitsvalgt er gjerne en forutsetning for å kunne skjøtte vervet. Det er derfor av betydning at det tilrettelegges for dette. Samtidig er det viktig å se på realitetene i den virksomheten du er ansatt i. I Hovedavtalen for kommunal sektor heter det i § 3-6 at tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt, og at det skal legges til rette for dette. Det heter videre at det skal gis permisjon med hel eller delvis lønn. I utgangspunktet har du altså et ubetinget krav om fri med lønn, i alle fall til grunnleggende tillitsvalgtopplæring. I Hovedavtalen for privat sektor heter det i § 6-9 at tillits- valgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefrihet når de skal delta i fagkurs for å utdanne seg til tillitsvervet. Det er ikke som i kommunal sektor en regel om hel eller delvis lønn, selv om mange private arbeidsgivere velger å betale likevel. Man kan søke organisasjonen sin om stipend dersom det trek- kes i lønn fra arbeidsgiver. Stipendet er i så tilfelle normalt skattefritt. Som du ser avhenger svaret på ditt spørsmål i noen grad av hvilken tariffavtale som gjelder på din arbeidsplass. Uansett synes jeg du skal sette deg ned sammen med din arbeidsgiver, slik at dere i fellesskap kan finne en ordning som i rimelig utstrekning tar hensyn til begge parters behov. Thrine Skaga Rabatt med LOfavør SPØRSMÅL: Jeg lurer på hvor mye rabatt man får hos Hertz ved leie av bil i Frankrike? Og får jeg rabatt i Norge ved leie av større biler/flyttebiler? Håkon D, Melhus SVAR: Som LOfavør-medlem får du 15 prosent rabatt på leiebil i Frankrike, også om sommeren. Jeg sjekket en uke midt i juli, og da kan du leie en Peugeot 307 eller tilsva- rende kompaktbil med plass til fem personer for under 1800 kroner uka. Da er alle nødvendige forsikringer og fri kilometer inkludert. Det er en bra pris som jeg tror du skal lete lenge etter for å slå. Vær oppmerksom på at LOfavørrabatten ikke kan kombineres med andre rabatter. Du får også rabatt på kassebil i Norge. Hertz opplyser at for ett døgn en helg i august koster det 1247 kroner for en bil med 12–15 kubikkmeter lasterom og som du kan kjøre med vanlig førerkort. Det er litt under 15 prosent av vanlig pris, og inkluderer 400 kilometer, mot 200 kilometer som er standard. For å få LOfavør-rabatten hos Hertz må du oppgi det såkalte CDP-nummeret: 858691. God tur! Magne Gundersen, Sparebank1 fbaargang2007 fbseksjonHEL