SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Språk i praksis Ved Skogn helsetun i Levanger får elever fra alle deler av verden praktisk opplæring både i norsk og i arbeidslivet. 30 > Smartere og friskere Ansatte i hjemmetjenesten i Sarpsborg har lært av renholderne å jobbe smartere. Dette og andre tiltak har ført til halvert sykefravær. 40 > Sikkerhet Bruk av profesjonelle tolker er nødvendig og et viktig bidrag for å sikre likeverdig behandling i offentlige tjenester. 44 > POPULÆRT: Mange ønsket ambulanseutdanning i Oppland. Populært ambulansefag Krever kunnskapsløft Kommunene må ta ansvar for å skaffe læreplasser. Hvis ikke, blir det ikke flere hender og mer kompetanse i eldreomsorgen. Fagforbundet krever at det tas et krafttak for å styrke kunnskapene til de som arbeider i eldreomsorgen. En undersøkelse fra Norsk Sykepleierforbund viser at mange kommuner sliter med å rekruttere kvalifisert personale. – Vår oppfordring til kommunene å satse på de som allerede jobber i eldreomsorgen, sier Kjellfrid Blakstad, leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial. – Flertallet er hjelpepleiere eller omsorgarbeidere. Det er også mange ufaglærte som har valgt å jobbe innen pleie og omsorg. Blakstad minner om stortingsmeldingen om Mestring, muligheter (2005 2006) hvor regjeringen redegjør for sin plan for å heve kompetansen og rekruttere flere dyktige medarbeidere til pleie- og omsorgssektoren. Regjeringen lover å tilby 12.000 voksne fagutdanning til helsefagarbeidernivå innen 2010. – Det hjelper ikke med planer for etter- og videreutdanning på nasjonalt nivå. Hvis ikke den enkelte kommune mange nye lærlingplasser fort, kan vi se langt etter alle gode mål og fagre løfter, frykter Blakstad.    KES Den nye ambulanselinja på Raufoss videregående skole i Oppland fikk tre ganger så mange søkere som den hadde plass til. samarbeid med politiet, brannvesenet og Høgskolen i Gjøvik. Fagbrev De ferske ambulansestudentene kommer til å få undervisning i operative funksjoner, akutte sykdommer og grunnleggende ambulansemedisin i tillegg til allmennfag. Det har tatt halvannet år å få alt på plass, men nå er studiet i gang. Faget følger samme mønster som andre yrkesfaglige studieprogram. Elevene får fagbrev etter å ha fullført to år på skole og to år som lærling. Hvis de i tillegg ønsker studiekompetanse, må de ta allmennfaglig påbygning. Tekst: PER FLAKSTAD Oppland hadde ingen ambulanseutdanning på noen videregående skoler, og ideen til en slik linje på Raufoss kom i forbindelse med et seminar om kunnskapsløftet for snart to år siden. Nå er studiet i gang, og de ti første elevene er på plass. Alle elevene har gått ett år på helse- og sosialfag på forskjellige videregående skoler i fylket. Samarbeid Kontaktlærer Kari Bjørge Lied sier til Oppland Arbeiderblad at ambulanselinja har en intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet. Det er stort behov for faglært ambulansepersonell, og sykehuset gir skolen rikelig tilgang på utstyr. En av lærerne, Roger Strømsjordet, kommer fra ambulansetjenesten og skal ha seks timer i uka med elevene. Disse timene får de også en av sykehusets ambulanser til disposisjon. Intensjonsavtalen med sykehuset skal også sikre at elevene får praksis og tilbud om lærlingplass. De kommer til å bli prioritert når ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet skal ansette lærlinger. Skolen har dessuten et godt Fagbladet 9/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Jann Lipka/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonHEL