Foto: Karin E. Svendsen AKTUELT Lik lønn for likt NAV- arbeid Rådmann Ina Fjelde i Strand kommune i Rogaland har gitt de kommunalt ansatte ved NAVkontoret lønnspålegg. Nå tjener de like mye som sine statlige kolleger. Strand kommune var det første NAV-kontoret i fylket. Likelønnspolitikken vil nå sannsynligvis legge listen for andre NAV-kontorer i Rogaland. I slutten av august ble Rogalands andre NAV-kontor opprettet i Sauda. Også der vil rådmannen harmonisere lønnen og arbeidsvilkårene for de statlige og de kommunalt ansatte. Ømfintlig tema – Lønn er noe de fleste biter seg merke i. Jeg ønsket ikke at nye Illustrasjonsfoto: Thomas Skaug kolleger skulle gå rundt og være misfornøyde på grunn av store lønnsforskjeller. Derfor gikk jeg inn for at det statlige arbeidsregulativet skulle gjelde for alle, sier rådmann Ina Fjelde. Åtte at de 23 medarbeiderne ved NAV-piloten er kommunalt ansatte. Uten tilpasningen ville de statlig ansatte hatt både høyere lønn og gunstigere arbeidstider. Ansatte fra den tidligere trygdeetaten og Aetat har for eksempel fri både jul- og nyttårsaften, mens kommunalt ansatte må velge enten eller. – Den største lønnsforskjellen mellom to personer med tilsvarende oppgaver, men forskjellig tilknytning var på 40.000 kroner. Jeg syns det ble vanskelig å praktisere en helhetstenkning når noen ansatte tjente bedre, kunne gå et kvarter tidligere enn de andre og ha ekstra dager fri, forteller Fjelde. Lav pris å betale Lønnspåslaget har kostet Strand kommune drøyt 100.000 kroner. Også når det gjelder arbeidstid har rådmannen grepet inn og gitt arbeidstakerne like vilkår, etter den statlige tariffen. – Jeg har erfaring med at ulik avlønning og arbeidsvilkår fungerer negativt. Jeg var redd for at oppmerksomheten skulle bli tatt vekk fra de faglige utfordringene. Beløpet er såpass lavt at jeg skjønner ikke hvorfor alle nye NAVkontorer gjennomfører like lønns- og arbeidsvilkår, sier Fjelde. Krangler ikke om småpenger Også ved det nyopprettede NAVkontoret i Sauda blir lønn og arbeidstid harmonisert. – Vi vil gå inn for at vilkårene skal være like, så langt det lar seg gjøre. Jeg har ikke noe behov for å krangle om noen små kronebeløp hvis det kan bidra til å styrke fellesskapet og gjøre sammenslåingen lettere, sier Nils Moldøen, rådmann i Sauda. Også han er redd for at ulikelønn kan fjerne fokuset fra NAVs hovedutfordring; å få folk tilbake i arbeid. – Jeg vet enkelte rådmenn mener lønnsdifferansen burde bli kompensert fra staten, siden beløpet blir en ekstra utgift for kommunen. Men det er ikke mitt fokus, påpeker Moldøen. Tekst: VEGARD VELLE Diabetes- studium i Bodø Siden 60-tallet har det vært en tredobling av antall diabetestilfeller i Norge. Høgskolen i Bodø starter i høst, som eneste studiested i Nord-Norge, et eget deltidsstudium i diabetes. – I Nord-Norge er det veldig få på sykepleiernivå som har etterutdanning i diabetes, så dette tror vi vil bli et betydelig løft, sier Tor Claudi i Sosial- og helsedirektoratet til NRK Nordland. Nordlandssykehuset har hatt kurs i diabetesbehandling i to år, men studentene har hittil ikke fått studiepoeng. Det får de fra i høst. RETTELSE Vi kom i skade for å bruke feil bilde på side 27 i forrige nummer. Dette er Liv Kari Kvalavåg (t.v.) og Frøydis Rasmussen som arbeider ved Kopparvik virksomhet.    KES Nytt senter for unge asylsøkere Det første statlige omsorgssenteret for unge asylsøkere åpner i løpet av året. 30 enslige asylsøkere under 15 år flytter etter planen inn på Landsverk i Eidsvoll 1. desember. Det statlige barnevernet – Region Øst skal ha ansvar for driften. Seniorrådgiver Tone Julie Kvikstad ved barne- og ungdomsavdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet var til stede på FOs dialogkonferanse i sommer. Departementet var i gang med ansettelsesprosessen, og det skal utarbeides opplæringsprogram for de som skal arbeide der. FO og Fagforbundet har vært blant pådriverne for at asylsøkende barn og unge skal komme inn under barneverntjenesten og få samme rettigheter som norske barn som omfattes av barnevernloven. Nå får barn under 15 år denne retten. – Men når det gjelder dem over 15 år, er det nødvendig med videre kamp, sier leder i FO Randi Reese til Fontene.    KES KES 28 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL