AKTUELT Omfattende HMS-portal Færre hjelpe- pleiere i sjukehus Statistisk sentralbyrås nøkkeltall for spesialisthelsetjenestene viser at antall hjelpepleiere i sjukehussektoren er redusert med vel tre prosent fra 2005 til 2006. – Dette betyr mindre pleie for hver krone. Vi frykter dessuten for den framtidige rekrutteringen til det nye faget helsefagarbeider, sier leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad til Fagforbundets nettside. KES HMS-rådgiver i Larvik, Kai Gustavsen, står bak en omfattende nettportal med systematisert HMS-informasjon. Nettportalen www.aktivhms.no ble etablert i 2004, og har over to tusen treff daglig. Her kan du finne utfyllende informasjon om helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen svært mange bransjer og fagfelt i både privat og offentlig sektor. Du finner dokumentasjon og sjekklister som kan brukes praktisk i virksomhetenes eget HMS-arbeid. Kai Gustavsen har hovedansvaret for å drifte portalen, men intensjonen er at det skal være interaktivt. Samarbeidspartnere og brukere som er involvert i utvikling av prosjekter og aktivt HMS-arbeid, skal også kunne bidra med innspill og oppdateringer. – En portal som dette blir selvsagt aldri ferdig, men slik den framstår i dag, skal det være mulig å finne informasjon og kunnskap både til å utvikle HMS-arbeidet og dokumentasjon til å underbygge de PÅ NETT: HMS-rådgiver i Larvik Kai Gustavsen står bak en omfattende nettportal der folk som arbeider med HMS, kan finne informasjon, tips og dokumentasjon. Fortsatt hjelpepleierutdanning Mange av dem som i dag arrangerer kurs for voksne ufaglærte, er ennå ikke klar for å legge om til den nye helsefagarbeiderutdanningen. Kunnskapsdepartementet har derfor åpnet for at det kan arrangeres komprimerte kurs for voksne innen hjelpepleie til og med siste halvår i år.    KES Veiledes om barns rettigheter Et nytt hefte fra Sosial- og helsedirektoratet gir veiledning til alle som driver med saksbehandling i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Heftet Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen Lov om sosiale tjenester § 4-2 gir en oversikt over saksbehandlingsreglene for tildeling av tjenester som blant annet brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning, støttekontakt og omsorgslønn, melder www.nhf.no, nettsida til Norges Handikapforbund.    KES ansattes argumentasjon oppover i systemet, enten til kommunens administrative ledelse eller til politikere, sier Gustavsen. Det er laget mye god HMS-dokumentasjon og gjort mye arbeid på dette feltet i mange år, og Gustavsen mener hans oppgave har vært å systematisere kunnskapen og gjøre den tilgjengelig. Du kan også klikke deg inn på spesielle temaer innen HMSarbeid, som for eksempel internkontroll, brannsikkerhet, ergonomi og renhold. I tillegg inneholder portalen et lenkearkiv der du kan klikke deg videre til blant annet lover og forskrifter, andre HMS-nettsteder og utdypende litteratur om forskjellige HMS-emner. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Får ikke automatisk autorisasjon Omsorgsarbeiderne får trolig ikke autorisasjon som helsefagarbeidere uten etterutdanning. Seksjon helse og sosial (SHS) i Fagforbundet har argumentert for at hjelpepleiere og omsorgsarbeidere automatisk skal få autorisasjon som helsefagarbeidere. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) vurdere spørsmålet. Deres råd er at hjelpepleiere får mulighet til å søke om autorisasjon som helsefagarbeidere uten at de må gjennom ytterligere opplæring. Shdir mener dette er faglig forsvarlig ut fra innholdet i utdanningen til dagens hjelpepleiere og helsefag- VIL LIKESTILLE: Kjellfrid Blakstad, leder i Fagforbundets Seksjon helse og sosial. arbeidere og arbeidet disse to gruppene er kvalifisert for. Direktoratet anbefaler derimot ikke at dagens omsorgsarbeidere får en tilsvarende mulighet. De mener omsorgsarbeiderne trenger tilleggsopplæring innen sjukdomslære og sjukepleie for å få autorisasjon som helsefagarbeider. Kjellfrid Blakstad, leder i SHS, mener at hjelpepleiere og omsorgsarbeidere bør likestilles. – Dersom departementet står fast på at omsorgsarbeiderne må ha ekstra opplæring bør de tilbys en gratis opplæringspakke. De bør også slippe å betale enda et autorisasjonsgebyr, mener hun. SHS har allerede gitt uttrykk for sine synspunkter overfor departementet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 9/2007 > 29 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2007 fbseksjonHEL