God appetitt på menyen På Vardåsen alderspsykiatriske avdeling i Asker har pasientene fått bedre matlyst. Etter et toårig prosjekt med måltider i fokus er nye, smakfulle rutiner på plass. Tekst: MARIANNE MACDONALD Foto: ERIK M. SUNDT – Å spise er noe veldig hverdagslig,    alderspsykiatriske avdeling. I sammen samtidig viktig: Vi gjør det jo    arbeid med Høgskolen i Buskerud har flere ganger om dagen, sier Bodil    avdelingen gjennomført et prosjekt McPherson, prosjektleder og avde-    om rutinene rundt mat og servering lingsoversykepleier på Vardåsen    på institusjonen. Måltider ble valgt som tema fordi det hadde en lav terskel og var et konkret område som er lett å forholde seg til. Prosjektet fikk navnet SMAK: samvær, mat, aldring, kommunikasjon. – Mat engasjerer store deler av fagpersonellet. Det omfatter jo både ernæring, organisering og estetikk. Den første delen av prosjektet brukte vi simpelthen på å observere hva vi gjorde, ved å legge merke til hvilke rutiner vi hadde. Uro – Vi oppdaget at det var mange forstyrrelser i løpet av måltidene, innrømmer hjelpepleier Vigdis Ness. – Det var mye privat småsnakking pleierne imellom som foregikk over hodet på pasientene, telefoner ringte og vaskehjelper gjorde rent under måltidene. Legevisitten foregikk tildels samtidig med serveringen, eller vi delte ut medisiner underveis, og det virket veldig forstyrrende. Vi hadde et skjema som vi krysset av på når vi så slike ting, og vi holdt på med observasjonene i et halvt år. Observasjonene ledet til praktiske endringer. På en av postene ble spiseplassen rett og slett flyttet, slik at pasientene kunne få servering i mer fredelige omgivelser. – Prosjektet handler om bevisstgjøring, mener hjelpepleier Trine Ask. – Mye av det vi har funnet fram til visste vi i grunnen godt fra før. Men siden vi brukte tid på å observere hva vi gjorde i praksis, er vi blitt flinkere til å følge opp gode rutiner. Nå sørger vi for eksempel for å bruke noen minutter i løpet av morgenmøtet på å avgjøre hvem som skal være til stede under måltidet. Vi sørger for at det ikke er flere enn to pleiere om gangen, og at ansatte ikke går til og fra. På den måten blir det mer ro i rommet, sier Ask. > PROSJEKTETS OPPBYGGING SMAK-prosjektet bestod av flere faser, som alle var på et halvt år: 1. Observasjon og beskrivelse: Hva slags praksis ble fulgt? 2. Systematisk litteratursøk: Hva finnes av forskning på området? Har andre gjort relevante erfaringer? 3. Kritisk evaluering av egen praksis: Noen behov for endringer? Hva har de forskjellige postene lært av hverandre, hva slags informasjon kom ut av litteratursøket? Sette spørsmålstegn ved etablerte tradisjoner og rutiner – sitter alle ved et langbord? I tilfelle, hvorfor? 4. Skriveverksted, konklusjon: Et dokument som inneholdt praktiske tips og tiltak ble utarbeidet. Det ble holdt månedlige møter der gruppelederne for hver post møttes og diskuterte egne erfaringer. I etterkant holdes konklusjonene og erfaringene ved like. 32 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL