Forskning om måltider Neste fase av prosjektet var å søke etter litteratur i databaser på nettet for å se hva slags forskning som fins om emnet. – Det fins veldig få artikler, spesielt om mat og eldre med psykiske lidelser Det som er, handler stort sett om presentasjonen av måltidet, om estetikk. Det er lite informasjon om mer praktiske, konkrete temaer. Vi ville gjerne fokusere på rutinene rundt måltidene i stedet, forteller Ask. Det er ikke dermed sagt at de ikke er opptatt av at måltidene på Vardåsen skal se attraktive ut. SAMLET: – Samarbeid må til, skal pasientene ha et hyggelig måltid, forteller hjelpepleiere Trine Ask, Fredny Salomonsen og Tone Gulbrandsen. – Vi dekker på ekstra pent når det er helg eller helligdag. Da bruker vi hvit duk og servietter, forteller hjelpepleier Fredny Salomonsen. Siden levende lys ikke er tillatt, bruker avdelingen elektriske «stearinlys», og en blomsteroppsats hører også med. Og pasientene kommer til dekket bord, alt skal være klart når de setter seg. – En god frokost er ofte det samme som en god dag, spesielt i en hverdag der det å spise et måltid er en av de få aktivitetene du har i løpet av dagen. Derfor prøver vi å unngå uro og forvirring, og å legge til rette for et hyggelig miljø, sier Salomonsen – Måltider gir også anledning til å observere veldig mye om pasientens tilstand, påpeker hun. – Dette er ikke en langtidsinstitusjon. Femti prosent av pasientene våre sendes hjem, de andre drar videre til sykehjem. Hvordan de fungerer under måltidene er en verdifull hjelp i vurderingen av allmenntilstanden deres. Vi ser om de er i stand til å smøre maten selv, om de trenger hjelp til å spise, om de klarer å rydde vekk tallerken og bestikk etterpå. Kort sagt forteller måltidene oss mye om deres kognitive evner. Individuell tilpasning Avdelingen har pasienter med flere forskjellige psykiatriske lidelser, og et mindretall av pasientene har demens. Alle er over 67 år og har en eller annen form for kognitiv svikt, som psykose, forvirring, angst eller depresjon. Utredning av pasientenes    > Fagbladet 9/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonHEL