STILLINGSMARKEDET Oslo kommune Bydel Bjerke Vi har rehabilitert Skogvollveien 10 E/F i bydel Bjerke. Skogvollveien 10 e/f skal bli en boenhet med 14 beboere med utviklingsforstyrrelser/autisme og ulike funksjonshemminger. Enkelte leiligheter vil være barneboliger. I oppstarten vil kursing og opplæring av personalet bli vektlagt. Har du lyst til å være med i en spennende oppstartsfase, der du kan bidra til utforming av et fagmiljø med fokus på den enkelte beboers ressurser og behov, er dette en mulighet for deg. Vi søker derfor: Utl.nr. 135073. 3-årig Miljøterapeut 3 stillinger 100% ltr. 27-39. Utl.nr. 135075. 3-årig Miljøterapeut deltid 4 stillinger 40-80% ltr. 27-39 Utl.nr. 135077. 1-årig Miljøterapeut deltid 4 stillinger 45–75% ltr. 21-31. Utl.nr. 135083. Assistenter/miljøterapeut deltid, helg x 7 ltr. 16-28/27-39. Kvalifikasjonskrav: Kvalifikasjonskrav følger av relevant stillingsbeskrivelse. I miljøterapeutstillinger søker vi fortrinnsvis vernepleiere, men andre med helse- og sosialfaglig bakgrunn kan søke. Helgestillinger kan søkes av både miljøterapeuter og ufaglærte. Erfaring fra arbeid med ulike sammensatte utviklings- og funksjonshemminger er en fordel. Kunnskap og erfaring i forhold til målrettet miljøarbeid vektlegges. Skriftlig og muntlig fremstillingsevne og datakunnskaper er ønskelig. Personlig egnethet vektlegges. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgaver følger av relevant stillingsbeskrivelse. Felles ansvars- og arbeidsoppgaver for større stillinger: • Delta i direkte miljøterapeutisk arbeid. • Ansvar for utarbeidelse og evaluering av dagsplaner og tiltak. • Ha primærkontaktansvar og delta i primærgruppa. • Samarbeide med pårørende/hjelpeverge. Vi kan tilby • Gode påvirkningsmuligheter og hyggelig arbeidsmiljø. • For 80% og 100% stillinger er det arbeid hver 4. helg. • Relevante kurs. • En engasjert personalgruppe og spennende utfordringer. • Fokus på fagutvikling. • Veiledning av fagkonsulent. Snarlig tiltredelse. For alle stillinger gjelder forbehold om godkjenning fra bydelsdirektør. Søknader returneres ikke. Har du spørsmål, ta kontakt med Elin Snildal eller Manuela Deiss på telefon 23 43 93 25/26. Søknad med CV, Vandelsattest og relevante attester merkes utl.nr. og sendes Boenheten, Skogvollvn. 10 E/F 0580 Oslo, innen 28.09.2007 Bydel Bjerke Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo www.oslo.kommune.no Enebakk kommune Enebakk kommune ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har 9600 innb. Kommunen er i en spennende og fremtidsrettet utviklingsfase der det satses på nettbaserte tjenester,offentlig servicetorg og kvalitetssikring av tjenester.Vi ønsker derfor å knytte til oss medarbeidere med initiativ og gnist, og som ser utvikling som noe inspirerendeogpositivt.EnebakkkommuneerenIAvirksomhetogharca 430årsverk. Mer om kommunen finner du på : www.enebakk.kommune.no HOS-avdelingen Ignagard Sykehjem Hjelpepleier / omsorgsarbeider nattstilling • Vi ønsker å gi våre beboere en god tilværelse. Omsorg og god pleie vektlegges. Ledig 50 % fast hjelpepleier / omsorgsarbeider nattstilling. Arbeid i turnus hver 4. helg. Ønskede kvalifikasjoner: • Autorisert hjelpepleier / omsorgsarbeider • Interesse for eldreomsorg • Engasjement, trygghet og selvstendighet • Fleksibilitet • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig • Personlig egnethet Vi kan tilbyr deg arbeid i et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer Elektronisk dokumentasjonssystem Profil Vi støtter videre / etterutdanning. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Unni Bøhler Tlf: 64992000. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt CV, merket 2007/655sendesinnen1.oktober2007 tilEnebakkkommune,Postmottak, 1912 Enebakkellere-post:postmottak@enebakk.kommune.no Attester returneres på forespørsel. Nettverk for barn av psykisk syke Sørlandet sykehus HF har fått ansvaret for å sette sammen et kompetansenettverk for å samle, systematisere og formidle kunnskap til alle fagmiljøer som møter barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. Nå vil helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad prioritere disse barna høyere. Målet er at tjenestene skal kunne identifisere og følge opp de barna som trenger det på en mer systematisk måte. – I Soria Moria-erklæringen sier vi at vi vil arbeide for at barn og unge av psykisk syke og rusavhengige foreldre skal få oppfølgning og hjelp. Som en oppfølgning av dette, iverksetter vi i år en større satsing på tiltak for disse barna, sier Brustad til Helserevyen. – Sørlandet sykehus har gjennom mange år vist stort engasjement på dette området. Det har derfor vært naturlig å legge et nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre hit, mener statsråden. KES Fagbladet 9/2007 > 35 frantz.no fbaargang2007 fbseksjonHEL