NYUTDANNET: Pilotdeltakerne Margot Skarsgard (undervisningsinspektør), Knut Thorvaldsen (lærer), Monika Egge, Kristin Morgestad, Britt Sollie, Linda Bjørkli, Vigdis Flatla, Marianne Olstad, Karin Pedersen, Marianne Åsen, Ramona Narvesen, Annelise Brunstad Stubberud, Arne Gauksrud og Berit Hungerholdt (lærer). HEDRET: Avdelingsleder for pleie og omsorg, Cecilie Øyen (i midten) hedret initiativtakerne Marit Lorentsen Smeby (t.v.) og Margot Skarsgard. Møter eldrebølgen med ringer i vann – Mangelen på helsepersonell vil bli skrikende. Vi har allerede nå mange flere lidelser å behandle enn før, og vi opplever en sterk økning i antall pasienter. Kortere liggetid på sykehusene og at stadig flere behandles poliklinisk er noe av årsaken, sier Margot Skarsgard. Kunnskapsløftet Jors har vært pilotbedriften for opplæringen. Deltakerne har hatt praksisplass i 50 prosent stilling. To år og to måneder varte utdanningen, med seks teoritimer annenhver onsdag, samt selvstudium hjemme og i grupper. All den nye lærdommen har kommet til nytte i praksisplassen, og det har også ført til positive ringvirkninger på arbeidsplassen. – Jeg er sikker på at prosjektet ville gledet Øystein Djupedal. Det er i tråd med Kunnskapsløftet, som vektlegger at teori og praksis går parallelt, sier Skarsgard. Stor etterspørsel I høst starter en ny klasse. – Antall elever begrenses av hvor mange praksisplasser vi har og av økonomi, sier Skarsgård. Hun skryter av motet til de 11 nye hjelpepleierne som har hjem, familie og lån, men likevel våget å satse på utdanning i godt voksen alder. – I sum er erfaringene svært positive. Det skjer noe der man velger å satse på kompetanse og går nye veier, konkluderer Margot Skarsgard. De lærde strides om når bølgen slår inn for fullt, men de er enig om at når det skjer, vil det være for lite helsepersonell til å møte utfordringene. Tekst og foto: ELI BONDLID Jevnaker kommune har tatt konsekvensen av at eldrebølgen kommer. I 2005 startet et unikt pilotprosjekt for utdanning av ufaglærte. Nå har 11 hjelpepleiere tatt eksamen etter et opplegg få i Norge har maken til. – Bare Langerud sykehjem i Oslo har hatt et liknende prosjekt. Vi dro dit for å lære, og vi adopterte noe av det teoretiske undervisningsopplegget. Resten skreddersydde vi selv, tilpasset pilotbedriften Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (Jors), sier undervisningssykepleier Margot Skarsgard. Sprer seg Pilotprosjektet fikk den dekkende tittelen «Som ringer i vann», og prosjektet har allerede spredd seg. Ringerike kommune starter til høsten opp to klasser, nesten en blåkopi av det ved Jors. I juni var Jevnakers ordfører Hilde E. Brørby Fivelstad og rådmann Knut Sønju til stede på festen for å hedre de 11 som har fullført hjelpepleierutdanningen i Jevnaker. Begge var mektig imponerte og berømmet Margot Skarsgard og Marit Lorentsen Smeby, initiativtakerne som nedla utallige timer med å sette sammen en unik og godkjent hjelpepleierutdanning. En gruppe på 13 elever startet opp i februar 2005. Fire av dem ble rekruttert gjennom aetat. De andre hadde faste stillinger i ulike sektorer innen pleie og omsorg fra før, men uten godkjent utdanning. Viktige samarbeidspartnere har vært Jevnaker kommune, samt kommunene Gran og Ringerike, Oppland fylke og Opus (Opplærings- og utviklingssenter). Skrikende behov Jevnaker har, i likhet med andre kommuner, svært mange ufaglærte som jobber innen helse- og pleiesektoren. Målet med prosjektet var både kompetanseutvikling og rekruttering. Prognosene viser stor mangel på kvalifisert helsepersonell. Allerede fra 2010 er det spådd at eldrebølgen vil slå inn for fullt. 36 > Fagbladet 9/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL