FOKUS verken har forutsetning for å klare eller har godt av å bli utsatt for. Det er forskjell på å tolke i butikken og i offentlige sammenhenger. Dessuten sier mange foreldre at de ikke kan snakke åpent om saker når barna tolker for dem. HVIS DU SPØR brukere om de har forstått, svarer de ofte bekreftende, selv om de ikke har det. Da er det viktig å be ham/henne om å gjenta det som er blitt sagt. Mange innvandrere som ikke behersker språket, reagerer med å bli passive og tause. De sliter med å finne de rette ordene, og kan også være usikre på hvilke reaksjoner de kan bli møtt med fordi de ikke behersker høflighetstale og riktige tiltaleformer. Språk, skikker, religion, normer og verdier, hvordan man uttrykker seg, og hvordan man oppfører seg, er kulturelt og språklig betinget. Vi er ofte blinde for våre egne kulturelle referanserammer. Risikoen for misforståelser øker når partene ikke kan kommunisere på samme språk. Fattigdom og lite skolegang kan bidra til mangelfulle kunnskaper, noe som igjen skaper misforståelser og klasseforskjeller. Det er ofte et gap mellom det brukeren ønsker og det etaten kan tilby – dette gapet får gjerne merkelappen kulturforskjeller. Ofte faller innvandrerbefolkningen mellom flere stoler, de enkelte etatene samarbeider ikke, og man opplever å ikke få adekvat hjelp. Det kan føre til at man blir «vanskelig», noe som også blir stemplet som kulturelt betinget. Dermed kan det tilsløres at tjenestetilbudet ikke fungerer. TOLKEREGISTERET (www.tolkeportalen.no) inneholder 440 tolker, og det blir stadig utvidet. Her finner du de best kvalifiserte tolkene i Norge. Det stilles meget høye krav for å bli autorisert tolk. Eksamenen er i regi av Universitetet i Oslo. Det finnes seriøse og useriøse aktører på markedet. En lite kompetent tolk kan gjøre vondt mye verre. Du har et stort ansvar for at samtalen skal bli god og at begge parter får utbytte av seansen. Her er noen enkle kjøreregler. • Bestill tolk i god tid. • Finn ut eksakt hvilket språk eller hvilken dialekt som trengs. • Tenk ut, og skriv gjerne ned hva du vil si, hva du vil vite, og hvordan du skal spørre om dette. • Snakk direkte til brukeren. Bruk jeg-form og du-form: «Jeg lurer på om du/dere ...» Tolken formidler tilbake i jeg-form. • Bruk nøytrale og enkle ord som er lette å forstå. Ikke bruk lange setninger, og ta hyppige pauser, slik at tolken kan få oversatt etter hvert. • Se an den du snakker med, og ikke bruk et akademisk språk til en som knapt har gjennomført grunnskolen. Gjør det heller ikke for enkelt når du snakker med en som har større forutsetning for å forstå. • Det er din oppgave å snakke så tydelig at den andre part forstår det som er sagt, uten bearbeiding eller forklaring fra tolkens side. Alt du vil ha ut av informasjon eller få formidlet videre, har du selv ansvaret for. • Sett av god tid når du skal ha en tolkesamtale, den tar gjerne dobbelt så lang tid som en samtale uten tolk. Fagbladet 9/2007 > 45 Illustrasjonsfoto: scanpix.no fbaargang2007 fbseksjonHEL