«Vi vil så fryktelig gjerne komme i gang med det arbeidet som Fagforbundets medlemmer har satset så mye omtanke, solidaritet og samhold for å få til.» så fryktelig gjerne komme i gang med det arbeidet som Fagforbundets medlemmer har satset så mye omtanke, solidaritet og samhold for å få til. Vi tar med oss deres verdier som fundament for det arbeidet vi skal drive, sa Alfonso Castro. Krevende byggeprosjekt – Jeg skulle så gjerne ha vist dere bilder av anleggsmaskiner og byggevirksomhet, sa Castro. Årsaken til at det har tatt så lang tid å komme i gang er sammensatt, men det har mye med at landet vårt er så herjet av sporene etter krigen. Veiene er fulle av bombekrater og veiskulderen er minelagt. Lastebilene må bokstavelig talt kjøre i grøfta i 40 mil for å komme trygt fram. Flere entreprenører har sett på prosjektet og kommet til at det er så vanskelig å frakte byggemateriale at de ikke vil ta det på seg. Men vi skal greie det. Jeg garanterer at vi skal bygge barnebyen, sa han. Reguleringsplanene er klare, og nå handler det om å finne en entreprenør som kan bygge solide hus. – Vi må være trygge på at den som skal bygge setter opp bygninger med lave vedlikeholdskostnader og som fungerer godt for de som skal bo i dem, sa Castro. Verdifullt På seminaret i begynnelsen av uka fikk Fagforbundet ros av statssekretær Raymond Johansen Utenriksdepartementet. – Jeg er imponert over hva dere får til, sa han og la til at det også er en utfordring for norske myndigheter å legge til rette for at regjeringen i Angola skal greie å forvalte sin oljeformue slik at den kommer folket til gode. Slik er det ikke i dag. De overordnede tallene for angolansk økonomi viser en nasjon i rask utvik- Daglig leder i SOS-barnebyer i Angola, Alfonso Castro, hadde i alt ni møter med Fagforbundets medlemmer i løpet av fire hektiske dager. ling. Likevel er Angola et av de land i verden med høyest barnedødelighet, flest analfabeter, høyest dødelighet av malaria og flest invalidiserte etter miner. De fattige i Angola har det ekstremt vanskelig og får ikke del i rikdommen. Det er en betydelig utfordring, sa Raymond Johansen. 0000000________3400_ KIDnummer (fylles ut av SOS-barnebyer) 1602 44 17313 Mottakers kontonummer Ja, jeg vil være med og bygge Fagforbundets barneby med kroner: 50,pr mnd via avtalegiro 100,pr mnd via avtalegiro 200,pr mnd via avtalegiro Konto som skal belastes i 24 måneder Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag. Jeg ønsker ikke motta varsel i forkant av betalingen. BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til fagforeningsleder. Fornavn: Etternavn: Adresse:    Avdelingsnr. Fagforbundet: Postnummer:    Poststed: Telefon:    E-post: Sted/Dato:    Underskrift: SOS-barnebyer,Postboks733Sentrum,0105Oslo    FordenneavtalengjelderdealminneligevilkårforAvtaleGiro. 714004 Fagbladet 9/2007 > 63 Verver: _______________________________Tlf:_______________ fbaargang2007 fbseksjonHEL